Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yilmaz H., "Proje Eğitimi Bağlamında ‘Fransızca Anlatımı Geliştirme’ Dersi Çıktısı Olarak L’étoile Gazetesi", Turkish Studies, vol.8, pp.731-741, 2013 (Link)
Yilmaz H., Hosseini Baghanam R., "Kör Baykuş'un Tanıklığında Görünür Çevirmenler", Turkish Studies, vol.8, pp.133-144, 2013 (Link)
Yilmaz H., "Pour une renovation de la formation actuelle des traducteurs en Turquie", II'ci Uluslararası Çeviri Sempozyumu Çeviride Alanlararası İlişkiler, vol.2, pp.47-56, 2006
Yilmaz H., "Çeviri Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Modeli Önerisi", Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretimi I. Ulusal Sempozyumu, cilt.1, ss.134-140, 2005
Yilmaz H., "Le Voyage de Tintin à travers ses traductions en turc", Seuils et Traverses, vol.1, pp.307-318, 2002
Yilmaz H., "La critique de la traduction littéraire en Turquie (1940–1992)", Translation in Context, vol.39, pp.363-373, 2000
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz H., "İş eğitiminde ‘proje tabanlı öğrenme’ yöntemi bağlamında “Fransızca Anlatımı Geliştirme” dersi çıktısı olarak L’étoile gazetesi", IX. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ 23/25 MAYIS 2013 SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 0 2013
Yilmaz H., Hosseini Baghanam R., "Kör Baykuş'un Tanıklığında Görünür Çevirmenler", IX. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ 23/25 MAYIS 2013 SAMSUN 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE, 0 2013
Yilmaz H., "Gözde Yapıtının Etnometodolojik Çeviri Çözümlemesi", VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 2012
Yilmaz H., "Projelere Çeviri Desteği (Poster Sunumu)", Fikirler Pazarı, TÜRKİYE, Mayıs 2011
Yilmaz H., "Türk Kültür ve Edebiyatımızda Abdulcanbaz Bir Çizgi Romanın Fransızca Çeviri Serüveni", VII. Frankofoni Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 2011
Yilmaz H., "Metinlerarası bir Çevirmen", X. Uluslar arası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, , Mayıs 2011
Yilmaz H., "Afrikalı Leo\'da Çevirmenin Sesi", XI. Uluslar arası Dil, Yazın Deyişbilim Sempozyumu, , Ekim 2011
Yilmaz H., Ataseven F., Bogenç Demirel E., Yalın Y., Koçak D., "Travaux de localisation et creation d'un centre terminologique", Colloque International Traduction Specialisee, , Eylül 2005
Yilmaz H., Bogenç Demirel E., "Tercüme Dergisinde Çeviri Eleştirisi", Çeviribilim ve Uygulamaları, , 0 1998, vol.1, pp.93-106
DİĞER YAYINLAR
Yilmaz H., "BaBil’in Asma Bahçeleri", Diger, ss., 2002
Yilmaz H., "Şu Kahpe Dünya", Diger, ss., 2000
Yilmaz H., "Aşka İlahiler", Diger, ss., 1997
Yilmaz H., "Göçmen Yıldız", Diger, ss., 1996
Yilmaz H., Efeoğlu E., "Şeytanın karısı Jenny Marx", Diger, ss., 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi