Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kocatepe C., Kekezoglu B., Bozkurt A., Yumurtaci R., İnan A., Arikan O., et al.,"Survey of power quality in Turkish national transmission network", TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, vol.21, pp.1880-1892, 2013
İnan A., Bakroun M., Heydt G.T., "L-p norm approaches for estimating voltage flicker", ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, vol.80, pp.1506-1510, 2010
İnan A., Izgi E., Ay S., "Modelling of the change in national exchange rate model depending on the economic parameters of a natural gas cogeneration system: Turkey case", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.50, pp.1049-1055, 2009
Kocatepe C., İnan A., Arikan O., Yumurtaci R., Kekezoglu B., Baysal M., et al.,"Power quality assessment of grid-connected wind farms considering regulations in turkey", RENEWABLE ENERGY REVIEWS, vol.13, pp.2553-2561, 2009
Izgi E., İnan A., Ay S., "The analysis and simulation of voltage distribution over string insulators using Matlab/Simulink", ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS, vol.36, pp.109-123, 2008
Colak I., Kosalay I., İnan A., "Estimation of magnetic field distributions in substation centers using artificial neural networks", JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, vol.66, pp.819-827, 2007
Heydt G., Bakroun M., İnan A., "Voltage flicker estimation based on linearization and L-p norms", IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, vol.18, pp.1564-1566, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
İnan A., Yıldız G., "Şehir Şartlarında Küçük Güçlü Rüzgar Türbinlerinin Analizi", 3e Electrotech.Dergisi, cilt.1, no.290, ss.54-61, 2018 (Link)
İnan A., Çoşkun A., "Trijenerasyon Sistemlerinde Kısa Devre Analizi", 3e Electrotech.Dergisi, cilt.1, no.283, ss.18-26, 2018 (Link)
İnan A., H.S., "Dağıtım Transformatörlerinin Bağlantı Gruplarına Göre Harmonik Simülasyonu", Politeknik Dergisi, cilt.13, ss.261-267, 2010 (Link)
İnan A., Koşalay İ., "Bir Orta Gerilim Transformatör Merkezindeki Elektromanyetik Alan Değerlerinin İncelenmesi", YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.58-66, 2007 (Link)
İnan A., Köroğlu S., İzgi E., "Dengeli Elektrik Enerji Sistemi Verilerini Kullanarak Dengesiz Sistem Kayıplarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.47-52, 2005 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İnan A., "The Analysis of Magnetic Fields In Nonlinear Load Conditions By Using Matlab/Simulınk", , , 0 2006
İnan A., "Lineer Olmayan Yükleri İçeren Enerji Sistemlerinde Harmonik Kayıpların Yapay Sinir Ağları ile Analizi", , TÜRKİYE, 0 2006
İnan A., "The Effect of Wind Load on Voltage Distribution Over String Insulators Using Matlab/Simulink", , , 0 2006
İnan A., "“Combined Lp (L1, L2 and L?) State Estimators in Power Systems", , , 0 2006
İnan A., "The Tower Footing Voltage Analysis Of Power Lines For Different Soil Properties By Using Matlab/Simulink", , , 0 2006
İnan A., "Dengeli Ve Dengesiz Enerji İletim Sistemlerinde Direk Temas Gerilimi Analiz", , TÜRKİYE, 0 2005
İnan A., "Medikal Cihazlardan Kaynaklanan Harmoniklerin Etkinliği”", , TÜRKİYE, 0 2005
İnan A., "Lineer Olmayan Yükleri İçeren Enerji İletim Sistemlerinin Çevresel Koşullara Bağlı Olarak Toprak Yolu Analizi", , TÜRKİYE, 0 2005
İnan A., "Alçak Gerilimde Tek Fazlı Yükler İçin Harmonik Akım Sınırları", , TÜRKİYE, 0 2004
İnan A., "Aydınlatmada Gerilim Kırpışması ve Giderilme Yöntemler", , TÜRKİYE, 0 2004
İnan A., "Bir Aydınlatma Sisteminin Elektromanyetik Uyumluluk Açısından İncelenmesi", , TÜRKİYE, 0 2004
İnan A., "Measurements of Harmonics at Office Equipments in a Large Office Building", , , 0 2003
İnan A., "Ara Harmoniklerden Kaynaklanan Gerilim Kırpışmasının Aydınlatma Üzerindeki Etkileri", , TÜRKİYE, 0 2003
İnan A., "A Comparison of Lp State Estimators In Power Engineering", , , 0 2002
İnan A., "Avrupa Birliği Teknik Düzenlemelerine göre Elektrik Enerjisi Kalitesi", , TÜRKİYE, 0 2002
İnan A., "Farklı Modellemelere Sahip bir SF-Gaz İzoleli Şalt Tesislerinde Yıldırım Aşırı Gerilim Korumasının Optimizasyonu", , TÜRKİYE, 0 1999
İnan A., "SF6-Gaz İzoleli Yüksek Gerilim Elektrotlarının Pürüzlülük Simülasyonu", , , 0 1999
İnan A., "Overvoltage Protection Optimization in Gas Isolated Systems", , , 0 1999
İnan A., "The Life Expectancy Analysis For An Electric Motor Due to Harmonics", , , 0 1998
İnan A., "Gerilim Distorsiyonu Üzerinde Kompakt Fluoresan Işık Kaynaklarının ve Elektronik Balastların Etkileri ve Ekonomik Analizleri", , TÜRKİYE, 0 1997
İnan A., "Harmonik İçeren Devrelerde Kompanzasyon Hesabı", , TÜRKİYE, 0 1997
İnan A., "Düşük Kapasiteli Güç Sistemlerinin Yüklenebilirlik Probleminin Çözümünde Statik VAR Kompanzasyonun Rolü", , TÜRKİYE, 0 1993
İnan A., "Nonlineer Yükleri İçeren Orta Gerilim Şebekelerinin PSPICE Destekli Modellenmesi ve Simülasyonu", , TÜRKİYE, 0 1993
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
İnan A., "MATLAB KILAVUZU", Papatya Bilim, İSTANBUL, 2018 (Link)
İnan A., "Orta Gerilim Transformatör Merkezlerinin Projelendirilmesi", Birsen Yayınevi, İSTANBUL, 2015 (Link)
İnan A., Kara H., Tercan M., "Orta Gerilim Transformatör Merkezlerinin Projelendirmesi", , Birsen Yayınevi, 2012
İnan A., "Matlab Uygulama Çözümleri", Papatya Bilim, İSTANBUL, 2012 (Link)
İnan A., "Matlab Kılavuzu", , Papatya Yayıncılık, 2011
İnan A., "Matlab Uygulama Çözümleri", , Papatya Yayıncılık, 2011
İnan A., "Teknik İngilizce Çeviri Kılavuzu", Türkmen Kitabevi, İSTANBUL, 1998 (Link)
İnan A., "Teknik İngilizce Çeviri Kılavuzu", , Türkmen Yayınevi, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi