Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Üreaz enziminin Polietilen glikol ile modifikasyonu sonucu mikro boyutta üre biyosensörünün oluşturulması", BAP Arastırma Projesi, FDK-2017-3198, Yönetici, Devam Ediyor
"VIP Konjugeli Uzaysal Kararlı Miseller Yardımıyla Meme Kanser Tümörlerinin Hedeflendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, FDK-2017-3111, Yönetici, Devam Ediyor
"Üreaz-Dekstran konjugat ve komplekslerinin hazırlanması ve incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2016-01-02-KAP02, Yönetici, 2018
"Farklı Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi ve Bitkilere Etkileri", , , Diğer, 2016
"Dekstran ile stabilize edilmiş üreaz enzimi ve kompozit amonyum sensör kullanılarak mikro büyüklükte yeni tip potansiyometrik üre biyosensör geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, , Diğer, 2016
"Doğal atıklar ve malzemeler kullanılarak yeni tip bitki besin ortamlarının hazırlanması ve optimizasyonu.", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2012
"Biyoteknolojik Sera.", BAP Alt Yapı, KAP, Araştırmacı, 2012
"Azotun Mikroorganizmalarla Üretilmesi ve Bitki Üretiminde Kullanılması.", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Horseradish Peroksidaz (HRP) ve Türevleri Kullanılarak Çevre Kirletici Boyaların Giderilmesi.", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2012
"Tıbbi biyosensör üretimi.", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2010
"Biyomedikal Malzemeler Ve Yapay Dokular", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2010
"Fonksiyonel Biyopolimer Sistemler", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, , Araştırmacı, 2006
"Amilaz, Horseradish Peroxidase Enzimlerinin Polisakkarid Konjugatları", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2006
"Mucor Meihei Rennetin Kimyasal Modifikasyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2004
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Altikatoğlu Yapaöz M,IŞILDAK I., ŞENEL I., ALTIKATOĞLU M., "AN EJECTABLE OR SPRAYABLE MIXTURE PROVIDING BLOOD VESSEL IMAGING", TÜRKIYE, Patent, WO2015TR50244 20151210 , Mayıs 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi