Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çeliköz N., Çeliköz M., "Öğretmen Adaylarinin Medya ve Televizyon Okuryazarlik Düzeyleri", Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), vol.7, pp.262-274, 2018 (Link)
Çeliköz M., Çeliköz N., "Türk Eğitim Sisteminde Yer Alan Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Profilleri: Ortaokul ve Lise Geniş Örneklem Çalışması", Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.19, pp.2239-2264, 2018 (Link)
Çeliköz M., Şahin Seçer Z. , "ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK İŞLERİN ERTELENMESİ SORUNUNA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Manas Journal of Social Researches, vol.7, pp.11-29, 2018 (Link)
Çeliköz N., Bulut S., Çeliköz M., "Sınıf Öğretmenlerinin Bilgisayarla İlgili Öz Yeterlilik Algıları", Manas Journal of Social Researches, vol. 07, pp.15-24, 2018 (Link)
Çeliköz M., Erişen Y., "EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Kendi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri", International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.3419391, pp.738-754, 2017 (Link)
Çeliköz M., Erişen Y., "EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması", Journal of Research in Education and Teaching, vol.6, no.3507377, pp.286-304, 2017 (Link)
Çeliköz M., "Investigation of Multiple Inteligences Distributions of Teacher Candidates from Yildiz Technical University Education Faculty", Journal of Education and Practice, vol.8, no.3419385, pp.193-205, 2017 (Link)
Çeliköz M., Çeliköz N., "Exposure To Mobbing: Perceptions of Primary School Teachers", Journal of Education and Practice, vol.8, pp.195-201, 2017 (Link)
Çeliköz N., Çeliköz M., "Teacher Self-Efficacy Perceptions of Pedagogic Formation Program Students", Journal of Osh State University, vol.08, pp.24-34, 2017 (Link)
Çeliköz M., "Special Teaching Method-I Attitude Scale For Teacher Candidates: Study of Validity & Reliability ", International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.8, pp.252-271, 2016 (Link)
Çeliköz M., "Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları ve Kopya Çekme Nedenleri", Journal of Education and Practice , cilt.5, no.25, ss.241-251, 2016 (Link)
Çeliköz M., Çeliköz N., "Faculty members' understanding on constructivist approach", YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol.6, pp.8-21, 2016 (Link)
Özus E., Çeliköz M., Tufan M., Erden F., "Interpersonal Problem Solving Abilities of Students of Professional Education Faculty Dressing Programme of Selçuk University", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.182, no.1949859, pp.456-462, 2015 (Link)
Erden F., Çeliköz M., Tufan M., Özus E., "Aggressivity Levels of Students of Selcuk University Vocational Education Faculty Clothing Ready made Clothing Program", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.182, no.1950049, pp.463-469, 2015 (Link)
Çeliköz M., Çağdaş M., "Giyim Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", Endüstriyel Sanatlar Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.179621, ss.14-28, 2012 (Link)
Ozus E., Çeliköz M., "An Evaluation of Clothing Teachers Trainees' Skills to Employ effective Test Taking Strategies for Success in Tests", International Journal of Arts and Sciences, vol.4, pp.451-459, 2011 (Link)
Çeliköz M., "A Study on The Emphatic Tendencies of Prospective Clothing Teachers in terms of The Variables of Age Gender and Class", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.2584849, pp.2354-2358, 2009 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çeliköz M., Uslu B., "PEDAGOJİK FORMASYON ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ", III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ) , ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, pp.56-56 (Link)
Çeliköz N., Çeliköz M., "Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri", 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2018, pp.71-71 (Link)
Çeliköz N., Çeliköz M., "Temel Eğitim Alanı Öğretmen Adaylarının Akademik İşlerini Erteleme Nedenleri", 1. ULUSLARARASI TEMEL EĞİTİM KONGRESİ, BURSA, TÜRKIYE, 29-31 Mart 2018, pp.56-56 (Link)
Çeliköz M., Erişen Y., Uslu B., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİVİL BİREY ÖZALGI DÜZEYLERİ", III. INES Education and Social Science Congress ( ESS - 2018 ) , ANTALYA, TÜRKIYE, 28 Nisan - 1 Mayıs 2018, pp.57-57 (Link)
Çeliköz M., Seçer Z., "Öğretmen Adaylarının Okullardaki Akademik İşlerin Etkili Bir Şekilde Yürütülebilmesine İlişkin Çözüm Önerileri", 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-11 Nisan 2018, pp.69-69 (Link)
Çeliköz M., Erişen Y., "EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması", 2nd World Congres on Lifelong Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2017, pp.16-16 (Link)
Çeliköz M., Çeliköz N., "Students’ Multiple Intelligence Profile within the Turkish Education System: A Large Secondary and High School Sample", 1.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Aralık 2017, pp.311-313 (Link)
Çeliköz N., Çeliköz M., "Teacher Self-Efficacy Perceptions of Pedagogic Formation Program Students", International scientific practical conference “Ethno pedagogy is the factor of saving ethno cultural worth of modern socium”, Osh, KIRGIZISTAN, 14-14 Aralık 2017, pp.24-24 (Link)
Çeliköz M., "Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları ve Kopya Çekme Nedenleri", 7th International Congress on New Trends in Education ICONTE, ANTALYA, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2016, pp.25-25
Çeliköz M., Çeliköz N., "İlkokul Öğretmenlerinin Mobing e Maruz Kalma Algıları", 1. International Academic Research Congress, (INES), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.1348-1355
Çeliköz M., "Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim Görmekte Olan Öğretmen Adaylarının Baskın Zeka Çoklu Zekâ Dağılımlarının İncelenmesi", . I. Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, no.2584829, pp.33-33
Çeliköz M., Menevşe E.B., "An Analysis of Pre School Teachers and Student Teachers Attitudes to Inclusion and Their Individual Innovativeness Levels", 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi-TURKSOY, Gostivar, MAKEDONYA, 22-23 Ağustos 2016, pp.34-34
Ozus E.E., Çeliköz M., Tufan M., Erden F., "Interpersonal Problem Solving Abilities of Students of Professional Education Faculty Dressing Programme of Selcuk University", 4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, ISPANYA, 28-29 Kasım 2014, vol.182, pp.456-462
Erden F., Çeliköz M., Tufan M., Ozus E.E., "Aggressivity Levels of Students of Selcuk University Vocational Education Faculty Clothing-Ready-made Clothing Program", 4th World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Barcelona, ISPANYA, 28-29 Kasım 2014, vol.182, pp.463-469
Çeliköz M., Kapıcıoğlu O.K., Şahin M., Erden F., Özus E., "Communication Skills of Selcuk University Vocational Education Faculty Clothing' Program Students", International Scientific Conference Pedagogy, Education and Instruction, Mostar, BOSNA HERSEK, 21-23 Mart 2013, pp.437-448
Çeliköz M., Özus E., Erden F., "Nevşehir İli Geleneksel Kadın Kıyafetleri", I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2011, pp.23-35
Çeliköz M., Erden F., Özus E., "Nevşehir İli Geleneksel Erkek Kıyafetleri", I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2011, pp.48-60
Çeliköz M., Özus E., "Clothing Teachers’ Perceptions of Competency Towards General Teacher Behaviours", International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Freiburg, ALMANYA, 10-15 Nisan 2011, pp.211-219
Çeliköz M., Özus E., "An Evaluation of Test Application Techniques of Clothing Prospective Teachers", International Journal of Arts & Sciences Conferences University of Washington Rome Center, Freiburg, ALMANYA, 10-15 Nisan 2011, pp.154-164
Çeliköz M., Özus E., Erden F., "Nevşehir Yöresi Geleneksel Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar", I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 16-19 Kasım 2011, pp.98-107
Çeliköz M., "The Reflections of Seljuq Period Woman’s Overgarment to Today", International Journal of Arts & Sciences Conferences (University of Washington Rome Center), Roma, ITALYA, 22-25 Kasım 2010, no.179964, pp.232-246
Çeliköz M., "A study on the empathic tendencies of prospective clothing teachers in terms of the variables of age, gender and class", World Conference on Educational Sciences, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Şubat 2009, vol.1, no.1, pp.2354-2358
Çeliköz M., Çeliköz N., "A Study Into The Attıtudes Of Prospectıve Teachers Towards Internet Use", International Technology, Education and Development Conference, INTED, Valencia, ISPANYA, 24-17 Mart 2008, pp.956-967
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi