Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kapadokya Bölgesi Atik Volkanik Tüfünün Alkaliler ile Aktive Edilerek Tarihi Yığma Yapılarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 118M321, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Endüstriyel Atık ve Uçucu Küllerin Geotekstil Tüp Kullanılarak Susuzlaştırılması ve Geoteknik Özelliklerinin İyileştirilerek Yeniden Kullanımı", , , Araştırmacı, 2017
"24 Ekim 2011 Van Depremi Sonrası Meydana Gelen Yapısal Hasarın Yerel Zemin Koşullarına Göre İrdelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2015
"Van İli ve Çevresinin Deprem Kaynaklı Zemin Büyütme Faktörlerinin ve Deprem Dalgalarının İrdelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2015
"Deprem Bölgelerinde Meydana Gelen Altyapı Hasarlarının İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2015
"Killerin Ve Kumların Elastik Özelliklerinin Laboratuvarda Piezoelektrik Bender Elemanlar Kullanılarak Belirlenmesi Ve Elde Edilen Verilerin Arazi Ölçümleri İle Karşılaştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi