Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aydın K., Gürol M., Vanderline R., "Evaluating ICT Integration in Turkish K-12 Schools through Teachers’ Views", Eurasia Journal of Mathematics Science andTechnology Education, vol.12, pp.747-766, 2016 (Link)
Gürol M., Acar Çiftçi Y., "Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitim Yeterliklerine İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve", Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education, vol.30, pp.1-14, 2015 (Link)
Basal A., Gürol M., "Effects of Learning Objects on the Academic Achievement of Students in Web-Based Foreign Language Learning", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.61-73, 2014
Atici B., Gürol M., "Bilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi", Egitim ve Bilim-Education and Science, vol.27, pp.3-12, 2002 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Donmuş V., Gürol M., "İNGİLİZCE ÖĞRENMEDE EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNU KULLANMANIN ERİŞİYE VE KALICILIĞA ETKİSİ", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.10, ss.313-332, 2015 (Link)
Aksoy T., Ekinci C.E., Gürol M., "The bioharmolojic investigation of spatial features an educational building", The bioharmolojic investigation of spatial features an educational building, vol.1, pp.21-29, 2015 (Link)
Bahçeci F., Gürol M., "Developing An Educational Course Material Software for Personalized Education", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, 2012 (Link)
Başal A., Gürol M., Sevindik T., "Attitudes of students towards learning objects in web-based language learning", Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, vol.13, 2012 (Link)
Dilci T., Gürol M., "Öğretim Üyeleri Bakış Açısıyla Lisansüstü Eğitiminin yaşam Alanına Yansımaları (Eğitim Bilimleri Örneklemi)", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.20, ss.1073-1090, 2012 (Link)
Gürol M., Donmuş V., Arslan M., "İlköğretim Kademesinde Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Fatih Projesi İle İlgili Görüşleri", Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.3, 2012 (Link)
Bahçeci F., Gürol M., "Establishing A Student Model In Individualized Teaching Systems And Presenting Course Materials", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, pp.700-712, 2012 (Link)
Kılıç Y.T., Gürol M., "A comprehensive evaluation of learning objects enriched instructional environments in science classes", CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.2, pp.264-281, 2011 (Link)
Gürol M., Sevindik T., "Profile of Internet Cafe users in Turkey", Telematics and Informatics, vol.24, pp.59-68, 2007 (Link)
Gürol M., "Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımının Uzmanlaşmaya Etkisi", The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). January 2005 ISSN: 1303-6521 Volume 4, Issue 1, Article 19., vol.4, pp.141-145, 2005 (Link)
Gürol M., Turhan M., "Yönetim Fonksiyonları Bağlamında Uzaktan Eğitim Yönetimi.", The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET). April 2005 ISSN: 1303-6521 Volume 4, Issue 2, Article 10, vol.4, pp.83-89, 2005 (Link)
Gürol M., "Aktif Öğrenmeyi Temel Alan Oluşturmacı Öğrenme Tasarımının Uygulanması ve Başarıya Etkisi", Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, pp.169-179, 2003 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Bavli B., Gürol M., Madalinska Michalak J., "Factors Influencing Polish and Turkish Teachers’ Perceptions of Self-Efficacy", 5 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRICULUM AND INSTRUCTION, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, pp.293-294 (Link)
Bavli B., Gürol M., "Turkish Higher Education from the Perspective of European Students", The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction (EPODER), , 0 2016
Bavli B., Gürol M., "How to be an Efficient Teacher? Obstacles on English Language Teachers Efficacy", 4th International Conference on Curriculum and Instruction, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, pp.1-3
Bavli B., Gürol M., "Turkish Higher Education from the Perspective of European Students", The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2015, pp.379-379
Bavli B., Gürol M., "Turkish Higher Education from the Perspective of European Students.", The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction, ADANA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, pp.10-12
Gürol M., Gürol A., "Öğretmen Eğitiminde Yaşanan Paradigmalar Ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri", 21.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2012
Demir S., Gürol M., "Farklılaştırılmış Öğretim Yöntemlerinin Derin ve Yüzeysel Öğrenen Öğrencilerin Kalıcılık Puanları Üzerindeki Etkisi", 21.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2012 (Link)
Bahçeci F., Gürol M., "Eğitimde Akıllı Öğretim Sistemlerinin Öğrenci ve Pedagojik Modülü", X. International Educational Technology Conference, 26-28 April 2010, Boğaziçi University, İstanbul-Turkey., , 0 2010
Gürol M., Kerimgil S., "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenmeye İlişkin Algıları.", TOJET, Hacettepe Üniversitesi, , 0 2009
Gürol M., Yavuzalp N., Çelik N., "Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerinin Uygulamaya İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi.", TOJET, Anadolu Üniversitesi, , 0 2008
Gürol M., Yavuzalp N., Çelik N., "Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerinin Uygulamaya İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi", Anadolu Üniversitesi, , Mayıs 2008
Gürol M., Bahçeci F., "Akıllı Öğretim Sistemlerinde Öğrenci Durum Tespitini Belirlemeye Yönelik Bir Model Önerisi.", Anadolu Üniversitesi, , Mayıs 2008
Bahçeci F., Gürol M., "Akıllı Öğretim Sistemlerinde Öğrenci Durum Tespitini Belirlemeye Yönelik Bir Model Öneris", TOJET, Anadolu Üniversitesi, , 0 2008
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gürol M., "", Elhan Yayınevi, Atatürk Bulvarı Zafer Çarşısı No:41-48 06751 Çankaya-Ankara,
Gürol M., "", Akış Yayıncılık, Demetevler- ANKARA,
Gürol M., Bavli B., "", Nobel Yayın Dağıtım., Kültür Mah. Mithatpaşa Cad. No.:74/4 Kızılay/ Ankara: Nobel Yayın Dağıtım., ss.351-367, 2015
Gürol M., Bavli B., "Eğitim Politikaları Bağlamında Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi", Türkiye'de Eğitim Politikaları , Arife Gümüş, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.351-367, 2015 (Link)
Demirli C., Gürol M., "Elektronik Portfolyo Öğretim Süreci", , Türkiye Alim Kitapları, https://www.turkiye-alim-kitaplary.com/, 2015 (Link)
Gürol M., Çalışkan M., "", Akış Yayıncılık, Demetevler- ANKARA, ss.27-44, 2006
Gürol M., "", Akış Yayıncılık, Demetevler- ANKARA, ss.11-26, 2006
Gürol M., "Okul Sanayi İşbirliği", , PEGEM, Kızılay Ankara, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi