Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalurji Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalurji Fakültesi, 2012 - 2018
Arş.Gör.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalurji Fakültesi, 2006 - 2012
Arş.Gör., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Kimya Metalurji Fakültesi, 2005 - 2006
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Biyomühendislik, Biyomühendislik, 01.01.2017 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, D.Yıldız, "Omuz Protezi Tasarımı, Biyomekanik Testlerle Doğrulanması ve Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, F.Deveci, "Akıllı Biyobeton Tasarımı ve Üretimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Yılmaz Akparlar, "İlaç salınımı uygulamalarına yönelik fosfonik asit bazlı metal organik hibrit yapılarının geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, E.Karaduman, "Kobalt-nikel nanopartiküllerinin ve karbon içerikli nanokompozitlerinin sentezi ve incelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, T.Tekin, "Bulk fill rezi·n dental kompozi·tleri·n spektral, mekani·k ve termal özelli·kleri·ni·n i·ncelenmesi·", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2014.
Yüksek Lisans, S.Bekleviçuylası, "Doğal Pigmentler Kullanılarak Biyofotovoltaik Hücrelerin Oluşturulması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Uzunoğlu, "Biyouyumlu ve Biyoçözünür Hidrojel Temelli 3Boyutlu Biyomürekkep Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, C.Kılıç, "Antibakterial Seramik Kaplamaların Araştırılması ve İncelenmesi ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Artaç, "Dental Implantlar", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, M.Abahuni, "Sarı ve Kırmızı Kantaronun Vücut Üzerindeki İyileştirici Etkileri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi