Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çiftçi Aridağ N., "Analysis of the Relationship between Moral Judgment Competences and Empathic Skills of University Students", Educational Sciences: Theory & Practice, vol.10, pp.683-727, 2010
Çiftçi Aridağ N., "Die beeinflussenden Faktoren auf moralische Urteilsfaehigkeit", Psychotherapie, Psychosomatik, vol.51, pp.87-, 2001
Çiftçi Aridağ N., "The Moral Judgement Test: Theory and Validation of the Turkisch Version: Ahlaki Yargı Testi MUT’un Teorisi ve Türkçe Versiyonunun Geçerliği", Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, vol.1, pp.295-321, 2001
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ünsal-Seydooğullari S., Çiftçi Aridağ N., Koç M., "The Investigation of Moral Judgement Competence of High School Students in Terms of Parental Attitudes*", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisİ, cilt.47, ss.21-40, 2014 (Link)
Ünsal Seydooğulları S., Çiftçi Aridağ N., "Examining Life Satisfaction Levels of High School Student in term of Parental Attitude and Some Variables", iojes, vol.4, pp.752-762, 2012 (Link)
Çiftçi Aridağ N., "Kohlberg\'in Bilişsel Ahak Gelişimi Teorisi: Ahlak ve Demokrasi Eğitimi", Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.43-77, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
İzmir D., Çiftçi Aridağ N., "The Relationship Between the Aggressivieness of Primary School Students and the Parenting Styles", 4th. World Conference of Psychology Counseling and Guidance 24-26 May, , Mayıs 2013
Köseoğlu A., Çiftçi Aridağ N., "The Analysis of Correlation Between Perceived Parental Acceptance-Rejection and Empathic Tendency Levels of Elementary School Students", International Conference Psychology Education, Guidance & Counseling, , Mayıs 2013
Çiftçi Aridağ N., "Lise Öğrencilerinin Yaşam Doyum ve Yılmazlık Düzeylerinin Anne-Baba Tutumları Açısından İncelenmesi", 8. Türk Alman Psikiyatri Kongresi, , Eylül 2013
Çiftçi Aridağ N., "The Examination of Moral Judgement Studies on Turkish Students", 7th International Symposium: Moral Competence and Behavior, , Temmuz 2013
Çiftçi Aridağ N., "Yaşam ve Eğitim", Arel Rehberlik Sempozyumu, TÜRKİYE, Mart 2010
Çiftçi Aridağ N., "Demokratie in der Schule Erleben: Okulda Demokrasiyi Yaşamak", Konstanz Üniversitesi MOSAIC Kongresi, , Temmuz 2009
Çiftçi Aridağ N., "Warm up, Game, Goal, International", DESIGNTRAIN Congress-Trailer II: Designing Design Education, , Haziran 2008
Çiftçi Aridağ N., "Beschieneidungsritual und Identitaet", Bedrohte İdentitaet(en) Symposium der Deutschen Türkischen Gesellschafta für Psychiatriepsychosoziale Gesundheit e.V., , Kasım 2008
Çiftçi Aridağ N., "Moral Judgment and Empathy", International Congress of Counseling: Counseling in International Perspective: Global Demands and Local Needs, , Nisan 2008
Çiftçi Aridağ N., "Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Yargı Yetenekleri Neden Düşük?", ODTÜ 2. Uygulamalı Etik Kongresi, TÜRKİYE, Ekim 2006
Çiftçi Aridağ N., "Kadın Ahlak ve Demokrasi", I. Ulusal Kadın Kongresi, TÜRKİYE, Mart 2005
Çiftçi Aridağ N., "Ahlaki Yargı Gelişimi Bağlamında Göç Sürecinde Yapamadıklarımız", XII.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, TÜRKİYE, Haziran 2005
Çiftçi Aridağ N., "Liebescode und -einstellungen bei Studenten der Uludag Üniversitaet in Bursa", Deutsch Türkischer Psychiatrie Kongress: Ver-rückte Grenzen Interkulturelle Begegnungen, , Eylül 2003
Çiftçi Aridağ N., "Ahlaki Yargı Yeteneği ve Eğitimi", Gençlik Dönemi ve Eğitimi, TÜRKİYE, Aralık 2003
Çiftçi Aridağ N., "İleri İletişim Becerilerine Giriş: Teori Yaşantı", VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2001
Çiftçi Aridağ N., "Ailede Dini Baskının Ahlaki Yargı Yeteneğinin Gelişimine Etkisi", VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2001
Çiftçi Aridağ N., "Ahlaki Yargı Testi MUT-TR Türkçe Versiyonunun Geçerliği", VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 2001
Çiftçi Aridağ N., "Religiöse Erziehung und moralische Autonomie bei türkischen Jugendlichen", 52. Arbeitstagung des Deutschen Kollegiums für Psychosomatische Medizin, , Aralık 2000
Çiftçi Aridağ N., "Wie die türkischen Schüler in Deutschland und in der Türkei die Schule als moralische Atmosfaere Wahrnehmen", IV. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi, , Eylül 2000
Çiftçi Aridağ N., "İleri İletişim Becerilerine Giriş: Teori ve Yaşantı", V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, TÜRKİYE, Eylül 1999
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çiftçi Aridağ N., "", Etik Yay., ss.97-101,
Çiftçi Aridağ N., "", Pegem Akademi, ss.149-195,
Çiftçi Aridağ N., "", Ensar Y., ss.345-392,
Çiftçi Aridağ N., "", Etik Yay., ss.105-112,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi