Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özkeçeci İ., Gül Durukan S.N., Alacali M.H., "XVII-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Dönemi Konut Mimarisinde İç Mekân Tavan Süslemelerine Genel Bir Bakış", İNSAN & İNSAN BİLİM KÜLTÜR SANAT VE DÜŞÜNCE DERGİSİ, pp.214-232, 2018 (Link)
Özkeçeci İ., Çiçek E., "Video Sanatında Film Tekniklerinin Kullanımı ve Örnek Fotoğraf Kareleri Üzerinden Yorumlanması", Art-Sanat, pp.321-335, 2017
Özkeçeci İ., "Musıki ve Şehrin Ruhu", Düşünen Şehir, ss.64-67, 2017
Özkeçeci İ., Çiçek E., "Fotoğraf-Sanat İlişkisi Bağlamında Görsel Tasarım Öğelerinin Sanat EseriniOluşturmadaki Rolü", Art-Sanat, pp.309-319, 2017
Özkeçeci İ., "Hayata Can Yoldaşı, Musıki Âlemine Tarab", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İsmek) El Sanatları Dergisi, ss.132-137, 2017
Özkeçeci İ., "Bir Gizli Değer Hazinesi Bursa Uluumay Müzesi", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İsmek) El Sanatları Dergisi, ss.145-148, 2017
Özkeçeci İ., "İLK DÖNEM HÂKÂNÎ KARAHANLI CAMİLERİNDEKİ BAZI TUĞLA SÜSLEME UNSURLARI", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.721-738, 2016 (Link)
Özkeçeci İ., "Hayatı Desenle Kurgulamak", İSMEK: El Sanatları Dergisi, ss.146-151, 2016
Özkeçeci İ., "İLK DÖNEM HÂKÂNÎ KARAHANLI CAMİLERİNDEKİ BAZI TUĞLA SÜSLEME UNSURLARI", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.721-738, 2016 (Link)
Böcekler B., Özkeçeci İ., Yavuz O., Önal H., "SİSTEMATİK GÖRSEL ARAŞTIRMALARDA FOTOĞRAFIN YERİ: MİMAR SİNAN ESERLERİ ÖRNEĞİ", The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC, vol.Volume 4, no.4, pp.39-54, 2014 (Link)
Gül Durukan S.N., Alacali M.H., Özkeçeci İ., "Çağdaş Mimari Yapılarda Seramik Panolar ve Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Uygulaması", TOJDAC, vol.4, pp.71-81, 2014 (Link)
Özkeçeci İ., "Bazı Büyük Selçuklu Minarelerinde Süsleme Planları", İSMEK Dergisi, 2013
Özkeçeci İ., "SEVMEK İNANMAKTIR", Muradiye Kültür Dergisi, ss.28-43, 2011
Özkeçeci İ., "SEVMEK, İNANMAKTIR", Muradiye Kültür Dergisi, cilt.7, ss.28-43, 2011
Özkeçeci İ., "Sanatımızı Yeniden Tanımlamak", Din ve Hayat Dergisi, ss.8-12, 2011
Özkeçeci İ., "Sanatımızı Yeniden Tanımlamak", DİN VE HAYAT DERGİSİ, ss.8-12, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özkeçeci İ., "Klasik Sanatlarda Kompozisyon ve Estetik", 6. Dini Yayınlar Kongresi / İstanbul, TÜRKİYE,
Özkeçeci İ., "Altar Frontal Decoration Plans in Some Turk-Islam Architectural Structures", ICAPA Seventh International of Asian Philosophical Association, , , pp.23-
Özkeçeci İ., "", , TÜRKİYE,
Özkeçeci İ., "Altar Frontal Decoration Plans in Some Turk-Islam Architectural Structures", University Jamia Islamia & Jawarharlal Nehru University, ,
Özkeçeci İ., "MUSİKİ DÜNYAMIZIN BUGÜNÜ VE YANI SAZIMIZ TARAB", V. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, , , pp.563-577
Özkeçeci İ., "EĞİTİMİN MİLLİ SANATA KATKILARI", Yıldız Teknik Ünniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan I. Türk Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-28 Aralık 2018, ss.199-210
Özkeçeci İ., "KAYSERİ'DE İSLAMİ DÜŞÜNCENİN SANAT YANSIMALARI", KAYSERİ İSLAMİ DÜŞÜNCE VE HAYAT SEMPOZYUMU, KAYSERİ, TÜRKIYE, 28 Nisan - 5 Mayıs 2018, ss.287-313
Özkeçeci İ., "YENİ BİR ÇALGI TARAB VE TÜRK MUSIKİSİNİN EVRENSELLEŞMESİNDEKİ YERİ", 23. İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ GÜNLERİ, MÜZİKDE METODOLOJİ VE MÜZİKLE İLETİŞİM, İSTANBUL, TÜRKIYE,
Özkeçeci İ., "iSTANBUL’xxA BUGÜNDEN BAKMAK", OSMANLI İSTANBULU 4, , , vol.4, pp.907-929
Özkeçeci İ., "Graphic Values of Kufic Inscriptions in The Architecture of Great Seljuks", The Faculty of Asian And African Studies of The St. Petersburg State University, RUSYA, , pp.520-520
Özkeçeci İ., "Graphic Values of Kufic Inscriptions in The Architecture of Great Seljuks", The Faculty of Asian And African Studies of The St. Petersburg State University, , 0 2015
Özkeçeci İ., "The Design Plans of The Tiles on Some Ottoman Architectural Works", 29 Mayıs Üniversitesi, , 0 2014
Özkeçeci İ., "Klasik Sanatlarda Kompozisyon ve Estetik", Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, TÜRKİYE, 0 2014
Özkeçeci İ., "Klasik Sanatlarda Kompozisyon ve Estetik Klasik Sanatlarda Kompozisyon ve Estetik Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü VI Dini Yayınlar Kongresi", Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, TÜRKIYE, , ss.667-683
Özkeçeci İ., Böcekler B., Yavuz O., Önal H., "Osmanlı Mimari Eserlerinde Dekoratif Unsurların Estetik Analizi Kapsamında Osmanlı Mimari Eserlerinin Fotoğraflanması Projesi", International Symposium of Historical Peninsula of Istanbul, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2013, pp.1-1
Özkeçeci İ., Yavuz O., Böcekler B., Önal H., "İstanbul'daki Bir Kısım Osmanlı Mimari Yapılarının Dekoratif Unsurlarının Estetik Analizi Kapsamında Fotoğraf ile Belgelenmesi", Uluslararası Tarihi Yarımada Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2013, pp.1-1
Özkeçeci İ., "Decoration plans of Minarets in Some Great Seljukid Art", National University of Mongolia, , 0 2012
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkeçeci İ., "Kore ve Türk Sanatı-Benzerlikler Ortak Kaynaklar (Korean Art and Turkish Art Similarities and Common Sources)", , Yıldız Teknik Üniv., İstanbul,
Özkeçeci İ., "HAT SANATINI TANIMAK", YAZIGEN, iSTANBUL, 2017
Özkeçeci İ., "TÜRK SANATINDA DESEN VE KURGU", , Yazıgen Yayıncılık Hizmetleri, Cibali Mah. Fukara Babası Sok. Özer İş Hanı No: 1/4, Fatih / İSTANBUL, 2015
Özkeçeci İ., "TÜRK SANATINDA DESEN VE KURGU", Yazıgen Yayıncılık Hizmetleri, İSTANBUL, 2015
Özkeçeci İ., "Kore ve Türk Sanatı Benzerlikler Ortak Kaynaklar", Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, 2011
Özkeçeci İ., "Türk Sanatında Kompozisyon Composition in Turkish Art Türkçe İngilizce", İlhan Özkeçeci Yayınları, 2008
Özkeçeci İ., "Türk Sanatında Tezhip ", İlhan Özkeçeci Yayınları, İSTANBUL, 2007
Özkeçeci İ., "Doğu Işığı VII-XIII Yüzyıllarda İslam Sanatı ", İlhan Özkeçeci Yayınları, İSTANBUL, 2006
Özkeçeci İ., "Zamanı Aşanlar IX. Yüzyıla Kadar Türk Sanatı", HMS GRUP, İSTANBUL, 2004
Özkeçeci İ., "Tarihi Kayseri Cami ve Mescidleri", Kayseri Kocasinan Belediyesi, KAYSERİ, 1997
Özkeçeci İ., "KAYSERİDE KÜLTÜREL MİRASIN GELECEĞİ", KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1995
Özkeçeci İ., "KAYSERİDE KÜLTÜREL MİRASIN GELECEĞİ ", KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAYSERİ, 1995
Özkeçeci İ., "Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini Motifle", Erciyes Üniversitesi Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği Tarihi Enstitüsü , KAYSERİ, 1993
Özkeçeci İ., "Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler ", TDV Kayseri Şubesi, KAYSERİ, 1993
DİĞER YAYINLAR
Özkeçeci İ., " Desen Tasarım Derken Hayatı Kurgulamak", Diger, ss.146-151, 2016
Özkeçeci İ., "Bazı Büyük Selçuklu Minarelerinde Süsleme Planları", Diger, ss.146-151, 2013
SANATSAL ETKİNLİKLER
Özkeçeci İ, "Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 20. Yıl Etkinlikleri Kapanış Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2018.
Özkeçeci İ, " TARAB KONSERİ", Çalgı Performansı, Resital, Mayıs-2017.
Özkeçeci İ, " N.K.U. I. International Mail Art Biennial", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2016.
Özkeçeci İ, "II. Uluslararası Posta Sanatı (Mail-Art) Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2016.
Özkeçeci İ, " "Tarab" - Yeni Bir Türk Sazı", Patentli Enstrüman Sunumu ", Çalgı Performansı, Resital, Aralık-2016.
Özkeçeci İ, " Sanat Dünyamız Başlıklı Workshop ve Sunum", Çalıştay, Düzenleyici veya Organizatör, Aralık-2016.
Özkeçeci İ, " MOTİF KAYNAKLARI VE SANATIMIZ", Çalıştay, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2015.
Özkeçeci İ, "YTÜ SANAT FEST. GELECEK ARTIK ESKİSİ GİBİ DEĞİL", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2014.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi