Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahiner R., Yavuz O., "Tarihsel Üstkurmaca Olarak Fotoğraf", International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, pp.674-684, 2019 (Link)
Şahiner R., ""Niklas Luhmann ve Sosyal Bir Sistem Olarak Sanat"", Sanat Dünyamız, ss.88-98, 2019
Şahiner R., "Cremaster Döngüsü”nde Gerçek, Sosyal Sistem Teorisi ve İnsansonrası", Sanat Dünyamız, ss.36-43, 2019 (Link)
Şahiner R., "Hayri Esmer ile Boşluk ve Sınır Sergisi Üzerine Söyleşi", İstanbul Art News, ss.37-45, 2018
Şahiner R., "Sloterdijk ve Sinik Aklın Eleştirisi Üzerine", Sanat Dünyamız, ss.48-55, 2018
Şahiner R., "Yeni Medya Sanatı: Yeni Bir Felsefe, Yeni Bir Varlık Düzeni", Sanat Yazıları, ss.273-287, 2017
Şahiner R., "Nan Goldin'in Fotoğraflarında Öznel Varoluş Stratejileri", Kontrast, cilt.--, ss.20-24, 2014 (Link)
Şahiner R., "Kente Dair Kolektif Bir Eylem Önermesi: Koruma Alanı", Artist Actual, cilt.--, ss.42-45, 2012 (Link)
Şahiner R., "“Çağdaş Performans Sanatı: Hibrit Bir Bedene Doğru”", Sanat Dünyamız, ss.32-45, 2012
Şahiner R., "Teknolojik Koşulların Kamusal Sanat'a Etkisi", Artist Actual, ss.40-45, 2010
Şahiner R., "“Gerçeğin Geri Dönüşü: Yüzyılın Sonunda Avangard", ", Sanat Dünyamız, ss.67-74, 2010 (Link)
Şahiner R., "Baudrillard ve Baştan Çıkarmanın Felsefesine Dair", Us Atölyesi, ss.10-13, 2009
Şahiner R., "“Kültür Çağında Sanat ve Siyaset Denklemi”", Cumhuriyet Kitap, ss.22-24, 2009
Şahiner R., "Sanatta Yapıbozumu Stratejisi ve Derridacı Anlam Sökümü", Sanat Dünyamız, ss.166-177, 2009
Şahiner R., ""Elektronik Çağın Başında Sanat ve Teknoloji Sergileri"", Sanat Dünyamız, ss.26-37, 2008
Şahiner R., "“Post-Duchamp Krizi ya da Sanatın Sonu”", Sanat Dünyamız, ss.97-109, 2008
Şahiner R., "I, Mehmet Siyah Kalem, Master of Humans and Demons Articles on Siyah Kalem's Miniatures by Ten Authors Ekrem Isın et Al.", The Art Book, vol.14, pp.34-34, 2007 (Link)
Şahiner R., "“Çağdaş Sanat Pratiğinde Kopyalama, Telif Hakları ve Sherrie Levine”", Sanat Dünyamız, ss.32-39, 2007
Şahiner R., "Postmodernizm ve Nesnesizleşen Sanat Üzerine", Plato, ss.104-113, 2006
Şahiner R., "Geometrik Uzamda Sınırlanan Bedenin ve Sanatın Görünüşü", Anadolu Sanat, ss.82-97, 2006
Şahiner R., "“Avangardı Çağırmak”", Rh Sanart, ss.13-14, 2006
Şahiner R., ""Gelibolu Filmi Neden Başarısız?", ", Radikal İki , ss.12-12, 2005
Şahiner R., "“Avangardın Tarihsel Dönüşümü”", Cumhuriyet Kitap, ss.14-15, 2005
Şahiner R., "“Kömürleştirilmiş Bir Geçmişin Kurşuni İzlerinde”", Rh Sanart, ss.54-59, 2005
Şahiner R., "“Jeff Koons ve Banallik Üzerine”", Artist, ss.60-65, 2005
Şahiner R., "“Elektronik Şeffafların Şiirsel Adaleti”", Genç Sanat, ss.24-29, 2004
Şahiner R., " “Günümüz Sanatının Eleştirel Açmazları”", Anadolu Sanat, ss.155-168, 2003
Şahiner R., "“Yeni Bir Binyılın Eşiğinde Sanat Eğitimi Üzerine”", Anadolu Sanat, ss.75-84, 2002
Şahiner R., "“Fluxus: Çoğulcu Bir Gelecek Tasarımı” ", Türkiye'de Sanat, ss.38-45, 2002
Şahiner R., "“1960 Sonrası Sanatının Göstergesel Karakteri” ", Türkiye'de Sanat, ss.56-65, 2001
Şahiner R., "“Video Sanatı: Elektronik Görüntülerin Kurgusal Evreni” ", Türkiye’de Sanat, ss.36-43, 2001
Şahiner R., "“Bir Sürgünün Büyülü Yüzü: Picasso” ", Cumhuriyet Kitap, ss.10-11, 2000
Şahiner R., "“İletişimin Yazgısına Bir Ağıt”", Cumhuriyet Kitap, ss.10-10, 2000
Şahiner R., "“Sınırsızlığın Ucunda Bir Figür: Giacometti”", Genç Sanat, ss.6-9, 2000
Şahiner R., "“Paik’ın Elektronik Tuvalleri” ", Türkiye'de Sanat, ss.48-55, 2000
Şahiner R., "“Andy’nin Uyanıklığı: Hiçbir şey Özel Değildir-I”", Türkiye'de Sanat, ss.44-49, 2000
Şahiner R., "“Andy’nin Uyanıklığı: Hiçbir şey Özel Değildir-II”", Türkiye'de Sanat, ss.46-51, 2000
Şahiner R., "“Yaratıcı Bir Cesaret Üzerine” ", Cumhuriyet Kitap, ss.16-17, 1999
Şahiner R., "“Aynalar Ülkesindeki Yalnız” ", Cumhuriyet Kitap, ss.15-16, 1999
Şahiner R., "“Düşsel Sözcüklerin Simyacısı: Rimbaud” ", Cumhuriyet Kitap, ss.8-9, 1999
Şahiner R., "“Resmin Tanrı Babası: Cezanne” ", Cumhuriyet Kitap, ss.3-3, 1999
Şahiner R., "“Işığın Gizemli Çocuğu: El Greco”", Cumhuriyet Kitap, ss.15-15, 1998
Şahiner R., "“Gerçeğin ve Yanılsamanın Sınırı”", Cumhuriyet Eki, ss.17-17, 1998
Şahiner R., "“Kültür-Gibi’lik ve Tarihsellik” ", Cumhuriyet Kitap, ss.12-13, 1997
Şahiner R., "“Kitsch, Pop ve Ütopyalarımız”", Siyah Beyaz, ss.21-21, 1996
Şahiner R., "“Çağdaş Gerçekçilik, Alegori ve Kafka”", Cumhuriyet Kitap, ss.9-9, 1996
Şahiner R., "“Çağını Sorgulayan Kuramsal Terörist” ", Cumhuriyet Kitap, ss.11-11, 1996
Şahiner R., "“Savaşa Uyanmak” ", Siyah Beyaz, ss.21-21, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şahiner R., "Seminal Attempts in New Media and Its Cirriculum", 4th International Congress on Visual Culture, Roma, ITALYA, 28-29 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.127-138
Şahiner R., ""Çağdaş Fotoğrafta Gerçeklik Etkisi, Dijital Teknoloji ve Andreas Gursky"", Afsad Uluslararası Katılımlı 8. Fotoğraf Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2017, pp.244-258
Şahiner R., "Cynical Reason in Appropriation Art and the Crisis in Criticism", Aesthetics in Action – 19th International Congress of Aesthetics, Krakow, POLONYA, 21-27 Temmuz 2013, vol.18, pp.73-92 (Link)
Şahiner R., ""Yeni Dünya Düzeninde Sanat ve Tasarım İlişkisi Üzerine"", Hacettepe Üniversitesi GSF 10.Ulusal Sanat Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 7-8 Haziran 2012, cilt.1, ss.219-233
Şahiner R., ""Istanbul as a Stage/Landscape in the Process of Globalization"", International Conference of IAA, Laboratory Research on City, Bologna, ITALYA, 28-30 Haziran 2012, pp.123-135
Şahiner R., ""Sanatta Feminizm ve Kadın Konularına Dair Kısa Bir Eleştirel Analiz"", I.Uluslararası Odesa Resim Çalıştayı ve Sergisi, Odesa, UKRAYNA, 24 Mayıs - 10 Haziran 2011, vol.1, pp.39-43
Şahiner R., ""On the Edge of What is Read and Seen: Untitled"", 9th.Conference of International Association for Visual Semiotics, Venedik, ITALYA, 13-16 Nisan 2010, vol.1, pp.78-87
Şahiner R., ""An Attempt to Understand the Copy Artists' Works in Terms of Ethics"", 17th International Congress of Aesthetics, ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Temmuz 2007, pp.137-144
Şahiner R., "“Post-Nesne: Sanat Nesnesinin Postmodern Dönüşümü"", Türkiye Estetik Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2006, ss.605-618
Şahiner R., ""Küresel Ekonomi ve Sanat" ", Uluslararası Sanat Ekonomisi Sempozyumu, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 1-2 Aralık 2006, pp.88-96
Şahiner R., ""Neo-Avangardistlerin Hazır Yapımlarına Nasıl Bakmalı?"", “Sanat ve …..” Sempozyumu”, ANKARA, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2006, no.28, ss.523-535
Şahiner R., "Çağdaş Sanat ve Yaratıcılık Üzerine", Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde Yaratıcılık Eğitimi” konulu Sempozyum, ANKARA, TÜRKIYE, 12-14 Haziran 2002, ss.89-97
Şahiner R., "“Yaratıcılık Eğitiminde Çağdaş Model Arayışları”", Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde Yaratıcılık Eğitimi, ANKARA, TÜRKIYE, 2-5 Mayıs 2002, ss.223-234
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şahiner R., "Matthew Barney ve Cremaster Döngüsü Üzerine", Belgesel - Kısa Film - Video Sanatı, Nagehan Çakır Bikiç, Ferhat Özgür, Ed., Doruk, İstanbul, 2017
Şahiner R., "Kültür İmleri", Masa Yayınları, İSTANBUL, 2015 (Link)
Şahiner R., "Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi", , Ütopya Yayınları, Ataç 1 sokak 33/15 Yenişehir, Ankara, 2015
Şahiner R., "Kültür İmleri", , Masa Yayınları, Hamidiye Mh., Soğuksu Caddesi No:3, 34408 Kağıthane, İstanbul, 2015
Şahiner R., "Çağdaş Sanatta Temsiliyet Krizi. Çağdaş Kuramlar ve Güncel Tartışmalar", Ütopya Yayınları, ANKARA, 2015 (Link)
Şahiner R., "Sanatta Postmodern Kırılmalar", , Ütopya Yayınları, Ataç 1 sokak 33/15 Yenişehir, Ankara, 2013
Şahiner R., "Sanatta Postmodern Kırılmalar", Ütopya Yayınları, ANKARA, 2013 (Link)
Şahiner R., "", Deniz Yengin, Ed., Anahtar Kitaplar, İSTANBUL, ss.383-407, 2012 (Link)
Şahiner R., ""New York ve Çiklet ya da Sosyal Mekanın Belleğini Yeniden Üretmek"", "New York ve Sakız", Güneş Ş., Ed., Es Yayınları, İstanbul, ss.49-53, 2008
Şahiner R., "Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu", , Yeni İnsan Yayınevi, Altıntepe Mh Galipbey Cad Özüdoğru Sk 44/1B Küçükyalı Maltepe İstanbul, 2008 (Link)
Şahiner R., "Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu", Yeni İnsan Yayınevi, İSTANBUL, 2008
Şahiner R., "Devrim Erbil'den Görsel Bir Anadolu Ezgisi", 100 Yüze, --, Ed., Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, ss.84-89, 2004 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Şahiner R., "“Ay Işığı ve Kaval Sesleri” ", Sunum, ss.2, 2000
Şahiner R., "“Şiddetin Alegorik Yansıları”", Sunum, ss.2, 1999
SANATSAL ETKİNLİKLER
Şahiner R, "ODTÜ 20. Sanat Festivali", Festival, İştirakçi, Mart-2019.
Şahiner R, "AFSAD ULUSLARARASI KATILIMLI 8. FOTOĞRAF SEMPOZYUMU VE SERGİSİ", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2017.
Şahiner R, "27. Uluslararası Artist 2017 İstanbul Sanat Fuarı", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2017.
Şahiner R, "The Heritage of Turkish Art", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2014.
Şahiner R, "5. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri", Karma Sergi, İştirakçi, Aralık-2013.
Şahiner R, "Kelimeler ve Şeyler", Grup Sergisi, Küratör, Mayıs-2013.
Şahiner R, "Ardışık Terminaller-II", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-2011.
Şahiner R, "Ardışık Terminaller-I", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-2011.
Şahiner R, "I.Uluslararası Odesa Resim Çalıştayı ve Sergisi", Çalıştay, İştirakçi, Mayıs-2011.
Şahiner R, "Re-Dejenerasyon", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2011.
Şahiner R, "Associate Status/ Ortaklık Durumu", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2011.
Şahiner R, "I. Uluslararası Akdeniz Art-Akdeniz Sanat Günleri", Karma Sergi, İştirakçi, Mart-2011.
Şahiner R, "I.Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2011.
Şahiner R, "20. İstanbul Sanat Fuarı", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2010.
Şahiner R, "II. Uluslararası Çanakkale Bienali", Bienal, Trianel, İştirakçi, Eylül-2010.
Şahiner R, "Müphem Haller", Karma Sergi, Küratör, Nisan-2010.
Şahiner R, "Öğretim Üyeleri Derneği Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2007.
Şahiner R, "Karaca Sanat Galerisi 10.Yıl Karma Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Şubat-2007.
Şahiner R, "Iconos", Kişisel Sergi, İştirakçi, Nisan-2006.
Şahiner R, "III. Buenos Aires Zonadearte in Action 2006", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2006.
Şahiner R, "Alacakaranlık Defter Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-2006.
Şahiner R, "Üç Kuşak Gazi Eğitimli Sanatçılar", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2006.
Şahiner R, "Çok Kültürlü Kimlik, Kültürel Miras, Sanat, İmge", Karma Sergi, Düzenleyici veya Organizatör, Mayıs-2005.
Şahiner R, "Öğretim Üyeleri Derneği Karma Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2005.
Şahiner R, "Sergi 2002", Karma Sergi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mayıs-2002.
Şahiner R, "Sergi 2002", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2002.
Şahiner R, "Karaca Sanat Galerisi 5. Yıl Karma Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-2002.
Şahiner R, "Icono-Cosmos", Kişisel Sergi, İştirakçi, Eylül-2001.
Şahiner R, "Ankara'da Genç Sanat 3", Karma Sergi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mayıs-2000.
Şahiner R, "12. Tekel Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-2000.
Şahiner R, "Öğretim Elemanları Karma Sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2000.
Şahiner R, "Görsel Dizgeler-II", Kişisel Sergi, İştirakçi, Kasım-2000.
Şahiner R, "“Ardışık İmgeler”", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-2000.
Şahiner R, "U.P.S.D Ankara Şubesi Üye Sergisi", Karma Sergi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mayıs-2000.
Şahiner R, "U.P.S.D Ankara Şubesi Üye Sergisi", Karma Sergi, Düzenleme Kurulu Üyesi, Mayıs-2000.
Şahiner R, "U.P.S.D Ankara Şubesi Üye Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-2000.
Şahiner R, "H.Ü. G.S.F.Resim Bölümü Sanatta Yeterlik Öğr. Karma Resim Sergisi ", Grup Sergisi, İştirakçi, Mayıs-1999.
Şahiner R, "4. Türkiye Jokey Kulübü Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Nisan-1999.
Şahiner R, "Aziz Nesin Anısına” Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-1999.
Şahiner R, "60. Devlet Resim-Heykel Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-1999.
Şahiner R, "9. A.Ç.S.Resim Yarışması Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Kasım-1999.
Şahiner R, "60. Devlet Resim-Heykel Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-1999.
Şahiner R, "Genç Etkinlik 4", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-1998.
Şahiner R, "Karma Resim Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Temmuz-1998.
Şahiner R, "Görsel Dizgeler", Kişisel Sergi, İştirakçi, Haziran-1998.
Şahiner R, "57.Devlet Resim Heykel Yarışması Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-1997.
Şahiner R, "Medyatik Sağanak", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-1996.
Şahiner R, "H.Ü. G.S.F. Resim Bölümü Yüksek Lisans Öğr. Karma Resim Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Mayıs-1995.
Şahiner R, "Sansasyon", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-1995.
Şahiner R, "Enformasyon Tipileri", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-1995.
Şahiner R, "Medya Tipi Tüketim Modeli", Kişisel Sergi, İştirakçi, Mayıs-1995.
Şahiner R, "55. Devlet Resim-Heykel Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-1994.
Şahiner R, "Grup B.E.R.İ Karma Resim-Heykel Sergisi", Grup Sergisi, İştirakçi, Mayıs-1993.
Şahiner R, "54. Devlet Resim-Heykel Sergisi ", Karma Sergi, İştirakçi, Haziran-1993.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi