Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çam Taşkiran Z.G., Sedef H., Anday F., "Voltage Differencing Gain Amplifier-Based nth-Order Low-Pass Voltage-Mode Filter", JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, no.6, pp.1-12, 2018
Çam Taşkiran Z.G., Ayten U.E., Sedef H., "Dual-Output Operational Transconductance Amplifier-Based Electronically Controllable Memristance Simulator Circuit", CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, vol.1, pp.1-15, 2018 (Link)
Çam Taşkiran Z.G., Sedef H., "A New Floating Memristance Simulator Circuit Based on Second Generation Current Conveyor", JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol.26, pp.1750029-1750029, 2017 (Link)
Sağbaş M., Ayten U.E., Sedef H., Minaei S., "Modified Gorski-Popiel Technique and Synthetic Floating Transformer Circuit Using Minimum Components", JOURNAL OF CİRCUİTS SYSTEMS AND COMPUTERS, vol.26, no.1750013, pp.1-21, 2017 (Link)
Sedef H., "Electronically tunable sinusoidal oscillator circuit with current and voltage outputs", International journal of electronics, vol.99, pp.1133-1144, 2012
Yılmaz S., Toker O., Aslan N., Sedef H., "Optimal in vitro realization of pulsatile coronary artery flow waveforms using closed-loop feedback algorithms with multiple flow control devices", Turkish Journal of Electrical Engineering and ComputerSciences, vol.20, pp.1006-1030, 2012 (Link)
Sedef H., "Reply to comment on electronically tunable floating inductance simulator", AEU-International Journal of Electronics and Communications, vol.66, pp.86-88, 2012
Sedef H., "An Electronically Tunable Oscillator Using a Single Active Device and Two Capacitors", Journal of Circuits, Systems, and Computers, vol.17, pp.885-891, 2008
Sedef H., "Current-controllable Fully-integrated Inductor Simulator Using CCCIIs", International Journal of Electronics, vol.95, pp.425-429, 2008
Sedef H., "Realization of nth-order Current Transfer Function Using Current-Differencing Buffered Amplifiers", International Journal of Electronics, vol.90, pp.277-283, 2003
Sedef H., "Nth-Order Lowpass Voltage Transfer Function Synthesis Using Current Feedback Amplifiers", Frequenz- International Journal of Telecommunication, vol.54, pp.209-210, 2000
Sedef H., "On the Realisation Of Voltage-Mode Filters Using CDBA", Frequenz- International Journal of Telecommunication, vol.54, pp.198-202, 2000
Sedef H., "Nth-Order Lowpass Current Transfer Function Synthesis Using CCII Based Unity Gain Current Followers", Frequenz- International Journal of Telecommunication, vol.54, pp.180-181, 2000
Sedef H., "A New Floating Inductor Circuit Using Differential Voltage Current Conveyors", Frequenz- International Journal of Telecommunication, vol.54, pp.123-125, 2000
Sedef H., "A New Floating FDNR Circuit Using Differential Voltage Current Conveyors", AEÜ-International Journal of Electronics and Communications, vol.54, pp.297-301, 2000
Sedef H., "General Method for Both Designing and Simulating of Resistively Terminated LC Ladder Filters", Facta Universitatis, Series:Electronics and Energetics, vol.30, pp.79-94, 1999
Sedef H., "Simulation of Resistively Terminated LC Ladder Filters Using a New Basic Cell Involving Current Conveyors", Microelectronics Journal, vol.30, pp.63-68, 1999
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çam Z.G., Taşkiran M., Kahraman N., Sedef H., "A NEW CHAOTIC ATTRACTOR FOR RANDOM NUMBER GENERATION BASED ON MEMRISTIVE CIRCUIT", World Journal Of Engineering Research and Technology, vol.4, pp.1-10, 2018
Çam Z.G., Taşkiran M., Kahraman N., Sedef H., "A NEW CHAOTIC ATTRACTOR FOR RANDOM NUMBER GENERATION BASED ON MEMRISTIVE CIRCUIT", World Journal of Engineering Research and Technology, vol.4, pp.82-91, 2018
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Deniz H.İ., Çam Taşkiran Z.G., Sedef H., "An Analog Chaotic Lorenz Circuit Based on CCII+ and Multiplier", 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing, Atina, YUNANISTAN, 4-6 Temmuz 2018, pp.1-4
Deniz H.İ., Çam Taşkiran Z.G., Sedef H., "Chaotic Lorenz Synchronization Circuit Design for Secure Communication", IEEE 6th International Conference on Control Engineering & Information Technology CEIT2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2018, pp.1-5
Çam Taşkiran Z.G., Çimen S., Sedef H., "Generalized regression neural network based efficient memristor modeling", International Conference onIntelligent Systems and Control, Coimbatore, HINDISTAN, 7-8 Ocak 2016, pp.1-4
Sedef H., "Koroner Sinyalinin In-Vitro Sistemde Çeşitli Akış Kontrol Cihaz ve Kapalı Çevrim Algoritmalar ile Gerçeklenmesi", Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi & 16. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, TÜRKİYE, Ekim 2011
Sedef H., "Pulsatil Akış sinyalinin AC Pompa ve Oransal Pnömatik Valf Kullanarak Deneysel Olarak Benzetimi ve Karşılaştırılması", Biyomut, TÜRKİYE, Nisan 2010
Sedef H., "Femoral ve Koroner Atardamar MRI Görüntülerinden, Kan Akış Sinyallerinin In Vitro Sistemde Oluşturulması", Biyomekanik, TÜRKİYE, Eylül 2010
Sedef H., "FPGA Kullanarak 16 Bitlik Mikroişlemci Tasarımı", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKİYE, Ocak 2010
Sedef H., "Otomatik Park Sistemi", Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKİYE, Ekim 2009
Sedef H., "PID ve P-Dinamik Değişim Sınırlayıcı (P-DDS) ile Debi Kontrolü", Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKİYE, Ekim 2009
Sedef H., "PID ve P-Dinamik Değişim Sınırlayıcı (P-DDS) ile Debi Kontrolü", Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TÜRKİYE, Ekim 2009
Sedef H., "Current-Mode SITO Filter Using a Single Active Component", European Conference on Circuit Theory and Design, , Ağustos 2009
Sedef H., "Highly Selective Second-Order Band-pass Filter Design Using Minimum Number of Components", International Conference on Circuits and Systems for Communications, , Temmuz 2006
Sedef H., "CDBA Gerçeklemesi ve Basamaklı Türden LC Devre Simülasyonu", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKİYE, Nisan 2004
Sedef H., "CDBA Gerçeklemesi ve Basamaklı Türden LC Devre Simülasyonu", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, TÜRKİYE, Nisan 2004
Sedef H., "Flash Bellekli Mikrodenetleyici İle Düşük Maliyetli Otomasyon Sistemi Uygulaması", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, TÜRKİYE, Mart 2003
Sedef H., "Bilgisayar ile Seri Haberleşen Mikrodenetleyici Kontrollü Gösterge", 5. Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, TÜRKİYE, Ağustos 1998
Sedef H., "İkinci Kuşak Akım Taşıyıcıları (CCII) Kullanarak Basamaklı Türden LC Devrelerinin Simülasyonu", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 1995
Sedef H., "İkinci Kuşak Akım Taşıyıcıları (CCII) Kullanarak Basamaklı Türden LC Devrelerinin Simülasyonu", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 1995
Sedef H., "Enerji Sistemlerinde Meydana Gelen Harmoniklerin Bir Mikrodenetleyici Kullanılarak İşlenmesi", Elektrik Mühendisliği 6. Ulusal Kongresi, TÜRKİYE, Mayıs 1995
Sedef H., "İleri Mikrodenetleyicili Eğitim Seti Tasarım ve Uygulamaları", Elektrik Mühendisliği 4. Ulusal Kongresi, TÜRKİYE, Ocak 1991
Sedef H., "Mikrodenetleyici Temelli Devreler ile Frekans ve Peryot Ölçümü", Elektrik Mühendisliği 4. Ulusal Kongresi, TÜRKİYE, Ocak 1991
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi