Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mavi Midyenin Geneleksel Yöntemler ile Kurutma Karakteristiklerinin İncelenmesi ve Yenilikçi Yöntemler ile Kıyaslanması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-3423, Yönetici, Devam Ediyor
"Endüstriyel Atıklardan Alüminosilikat Yapılı Adsorbanların Üretimi ve Sulardan Ağır Metal Adsorpsiyonunda Kullanılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3053, Araştırmacı, Devam Ediyor
"KATKILI YARIİLETKEN ALAŞIMI ÜRETİMİ ve ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-3055, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Hidrofobik Karakterli Gaz Beton Üretimi ", BAP Arastırma Projesi, 2015-07-01-KAP02, Araştırmacı, 2016
"Farklı Sodyum Borat Minerallerinden Çeşitli Yöntemler ile Magnezyum Borat Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sentez Parametrelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013-07-01-GEP04, Yönetici, 2015
"Türkiye’de Bulunan Çeşitli Çay ve Kahvelerin, Kafein ve Element İçeriklerinin Farklı Yöntemler ile Belirlenmesi ve İnsan Sağlığına olan Etkilerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2013-07-01-KAP03, Araştırmacı, 2016
"Çimento ve Beton Üretiminde Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014-07-01-KAP04, Araştırmacı, 2017
"Hidrojen Depolama için Amonyum Boran (NH3BH3) Üretimi ve Proses Optimizasyonu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2012.Ç.0324, Araştırmacı, 2013
"Farklı Magnezyum ve Bor Kaynaklarından Magnezyum Boratların Üretimi ve Üretim Parametrelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012-07-01-KAP03, Araştırmacı, 2013
"Farklı Bölgelerden Alınan Uçucu Küllerin Ağır Metal İyonlarının Adsorbansı Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2011-07-01-KAP01, Araştırmacı, 2014
"Düşük Maliyetli Yüksek Verimli Hidrofobik ve Nano Yapılı Yeni Çinko Borat Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 29-07-01-ODAP02, Araştırmacı, 2013
"Bor Katkılı Yarı İletken Alaşımlar Kullanılarak Nanokompozit ve Nanokristal Malzemelerin Üretimi", BAP Arastırma Projesi, 29-07-01-03, Araştırmacı, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi