Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Deniz M.E., Kapicioğlu S., Yüksel B.Ö., İçli Özbağir T., Erus S.M., "Ergenlerde Saldırganlık ve Sosyal Beceri Davranışlarının YordayıcısıOlarak Anne Baba Tutumları", Yıldız Sosyal Bilimler EnstitüsüDergisi, vol.2, pp.1-11, 2018 (Link)
Erus S.M., Deniz M.E., "Evlilikte Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin geliştirmesi: Geçerlik vegüvenirlik çalışması", The Journal of Happiness Well-Being, vol.6, pp.96-113, 2018 (Link)
Deniz M.E., Erus S.M., Büyükcebeci A., "Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekanın Aracılık Rolü", PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.7, ss.17-31, 2017 (Link)
Zeren Ş.G., Erus S.M., Amanvermez Y., "University students’ attitudes towards seeking psychological help and their responses related to the offer of help", International Online Journal of Educational Sciences (IOJES), vol.9, pp.439-453, 2017 (Link)
Erus S.M., Canel A.N., "Perceived problem solving skills of married couples predicting self-efficacy beliefs towards their marriages", KALEM Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.129-159, 2016 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Deniz M.E., Erus S.M., "Development of Mindfulness in Marriage Scale: Validity and reliability analysis", Globets 2018: An Internatıonal Conference On Educatıon, Technology And Scıence, ,
Zeren Ş.G., Amanvermez Y., Erus S.M., Buyruk Genç A., "Çevrimiçi psikolojik danışma, çevrimiçi süpervizyon ve çevrimiçi akran süpervizyonu deneyimi: Psikolojik danışmanların görüşleri.", EJER 2018 V. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Antalya, TÜRKIYE,
Zeren Ş.G., Amanvermez Y., Erus S.M., Yilmaz M.B., Duy B., Buyruk Genç A., "Ekranın iki tarafı: Çevrimiçi psikolojik danışma", ERPA International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.91-91 (Link)
Deniz M.E., Erus S.M., Bulut E., Şakar G., Amanvermez Y., "Öğretmen Adaylarının Mesleki Kararsızlıklarının Duygusal Zekâ ve Özyeterlilik açısından İncelenmesi", 2. International Academic Research Congress , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.---
Deniz M.E., Erus S.M., Ulukaya E., Şakar G., Amanvermez Y., "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KARARSIZLIKLARININ DUYGUSAL ZEKÂ VE ÖZYETERLİLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ", ________________________________________________________________ -1- II. INES ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2017, pp.0-0 (Link)
Deniz M.E., Amanvermez Y., Erus S.M., "Mındfulness as a predıctor of anger, guilt and shame", Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, HOLLANDA, 7-9 Haziran 2017, pp.130-130 (Link)
Amanvermez Y., Erus S.M., Deniz M.E., "THE EFFECT OF INTERPERSONAL PROBLEM SOLVING SKILLS ON THE ADJUSTMENT LEVELS OF ADOLESCENTS", Internatıonal Busıness Economic Tourism Sciences Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, Amsterdam, HOLLANDA, 7 Haziran - 9 Temmuz 2017, pp.132-132 (Link)
Erus S.M., Zeren Ş.G., Amanvermez Y., Buyruk Genç A., "Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha mutlu? Peki, ya para mutlu eder mi? Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları", ERPA International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.93-93 (Link)
Buyruk Genç A., Amanvermez Y., Erus S.M., Zeren Ş.G., "Erken ayrılıklar: Neden danışanlar psikolojik danışmayı erken bıraktılar?", ERPA International Congresses on Education, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.147-147 (Link)
Erus S.M., Amanvermez Y., Deniz M.E., "An examınatıon of humor styles, posıtıve and negatıve affect of unıversıty students wıth respect to fıve factor personalıty traıts", INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION RESEARCH CONFERENCE, Amsterdam, HOLLANDA, 7-9 Haziran 2017, pp.131-131 (Link)
Zeren Ş.G., Ersoy E., Erus S.M., Amanvermez Y., "Üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya yönelik tutumları ve yardım teklifine ilişkin davranışları", III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.1-1
Deniz M.E., Erus S.M., Büyükcebeci A., "Duygusal zekanın psikolojik iyi oluş ve bilinçli farkındalığı yordama düzeyi", 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi , MERSİN, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2015, ss.37-38
Erus S.M., Canel A.N., "Evli Bireylerin Öz yeterlik İnançlarının İncelenmesi", International Counseling and Education Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2014, pp.1-1
Erus S.M., Tekel E., Demir Çelebi Ç., "Academicians’ Perceptions on Their Profession", 5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prag, CEK CUM., 29 Kasım - 30 Ekim 2014, vol.186, pp.33-37 (Link)
Erus S.M., Demir Çelebi Ç., "Career counseling competencies and career counseling programs in the USA (The example of Florida State University). ", İstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Eylül 2013, pp.602-603
Erus S.M., Tekel E., Demir Çelebi Ç., "Job satisfaction level of academicians in faculty of education", 5th World Conference on Educational Sciences - WCES 2013 , Roma, ITALYA, 5-8 Şubat 2013, vol.116, pp.1021-1025 (Link)
Erus S.M., Demir Çelebi Ç., Arslan Ş., "Kariyer danışmanlığının 8. sınıf öğrencilerinin kariyer planlamalarına etkisi", V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2012, ss.1-1
Zeren Ş.G., Erus S.M., "Bireyle psikolojik danışma uygulaması dersini alan öğrencilerin süpervizyona bakış açıları: Yeditepe Üniversitesi örneği", XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2011, cilt.-, no.53-54, ss.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çanga D., Erus S.M., "Kayıp ve yas", Anne-Baba, Veli Aile Eğitimi ve Rehberliği 0-18 Yaş Grubu Gelişim Rehberi, Fahri CÜREBAL-Gülseren ÇETİN ÖZBEN, Ed., Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü., İstanbul, ss.208-214, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi