Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Tasarım Çalışmaları
Sanat ve Tasarım
Bilim, Teknoloji ve Toplum
İnteraktif Medya Tasarımı
İletişim Tasarımı
Medya ve İletişim Sistemleri
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Görsel İletişim Tasarımı
Dijital İletişim
Ekolojik Tasarım / Planlama
Etkileşim Tasarımı
Yeni İletişim teknolojileri
İletişim Kuramları
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Social Sciences, Interdisciplinary
Art
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi