Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Elektrik-Elektronik Fak., 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Elektrik-Elektronik Fak., 2007 - 2018
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
ADEK Komisyonu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fak., Bilgisayar Müh. Böl., 03.01.2010 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fak., Bilgisayar Müh. Böl., 03.08.2008 - 02.10.2011
VERDİĞİ DERSLER
Nesneye Dayalı Kavramlar, Lisans, 2017-2018
Nesneye Dayalı Kavramlar ve Programlama, Yüksek Lisans, 2017-2018
Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme, Yüksek Lisans, 2016-2017
Yazılım Mühendisliği Temelleri, Yüksek Lisans, 2016-2017
Nesneye Dayalı Programlama, Lisans, 2016-2017
Yazılım Mühendisliği, Lisans, 2016-2017
Yazılı ve Sözlü Sunum Becerileri, Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Bilimlerine Giriş 1, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Al-Rubaye, "Automated and Metric-Based Detection of Code Smells and Antipatterns", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, N.Kılıç, "Bulut Ortamında Kullanıcı Verilerini Yazma ve Okuma Amaçlı Yük Dengeleme Yaklaşımları ve Bir Çözüm Önerisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Yüksek Lisans, B.Merzah, "Automatic Detection of Code Causing Negative Effects on Software Quality", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, S.Tanış, "Yazılım Projelerinde Kaliteyi Düşüren Kodların Bulunması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, T.Aras, "Nesne Yönelimli Yazılımlarda Karşıt Kalıpların Belirlenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, U.Haşlak, "Yazılım Projelerinde Çaba Kestirimi İçin Yeni Bir Yaklaşım", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, M.Pekmezci, "Rol Modellerinde Bağlam Kullanımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2012.
Yüksek Lisans, İ.Ernas, "OSGİ’da Uygulama Modeli Tanımlaması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2011.
Yüksek Lisans, Ö.Güler, "Rol Modellerinde Kural Motorlarının Kullanılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
Yüksek Lisans, A.Çolak, "Ontolojilerin Otomatik Olarak Oluşturulması ve Birleştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi