Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kirecci M.A., Bacanli H., Erişen Y., Karadag E., Çeliköz N., Dombayci M.A., et al., "The Internationalization of Higher Education in Turkey: Creating an Index", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.41, pp.1-28, 2016 (Link)
Erişen Y., Günay R., "A Meta-analysis into the Effectiveness of Doctoral Dissertations on Constructivist Learning", Anthropologist, vol.21, pp.202-212, 2015 (Link)
Erişen Y., Erişen Y., Çeliköz N., Şahin M., Kapıcıoğlu M., Ataş S., et al., "Beltek Project For The Training and Employability of Women in Turkey", EDUCATION, vol.4, pp.666-673, 2010 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaya N., Erişen Y., Gürol M. , " MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi ve Uygulamalara Yansımaları / Assessment of MONE 2013 Preschool Curriculum In Terms Of Ethno-Pedagogy and Reflections on Practice.", INES Journal, pp.77-101, 2019 (Link)
Katmer Bayraklı V., Erişen Y., "Cognitive Maps of the Beliefs of Pre-service Mathematics Teachers Regarding Mathematics: A Phenomenological Research ", INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, no.1, pp.1545-1566, 2019 (Link)
Erişen Y., Gürültü E., Bildik C., "Evaluation of Digital Competence by Information Technology Teachers in Turkey In The Context of 21st Century Skills and The Quality Framework of Ministry of Education ", European Journal of Education Studies, no.7, pp.275-296, 2018 (Link)
Sarısoy B., Erişen Y., "Öğretmenler İçin Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim ProgramınınTasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi", Elementary Education Online, vol.17, pp.2188-2215, 2018 (Link)
Aslan Bağcı Ö., Erdem S., Erişen Y., "Erasmus+ KA103 Hareketlilik Programının Öğrenci ve Koordinatör Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi ", Türkiye Eğitim Dergisi , vol.3, pp.54-76, 2018 (Link)
Çeliköz M., Erişen Y., "EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması", Journal of Research in Education and Teaching / Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, no.26, ss.286-304, 2017 (Link)
Çeliköz M., Erişen Y., "Constructivist Practice in the Curriculum and Instruction: the Views of Lecturers in the Field", International Online Journal of Educational Sciences, vol.9, no.x, pp.738-754, 2017 (Link)
Kölemen C., Erişen Y., "Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi ", Türkiye Eğitim Dergisi, vol.2, pp.42-60, 2017 (Link)
İyitoğlu O., Erişen Y., " Delving Into Flipping Efl Classroom: A Mixed Method Study", European Journal of English Language Teaching, vol.3, pp.120-151, 2017 (Link)
Şahin M., Y.E. Seçer Ş., Erişen Y., "Perception of ‘English’ and Motivation in Learning English", Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.43-60, 2016 (Link)
Erişen Y., Şahin M., Yavuz Birben F., Yalın H.S., "Motivation Levels of Gifted Students and Their Metaphorical Perceptions of School", Educational Research and Reviews, vol.11, pp.553-561, 2016 (Link)
Ataş S., Erişen Y., "Investigating The Association Between Turkish Freshman’s Multiple Intelligence Profiles and University Entrance Exam Performance", European Journal of Education Studies, vol.2, pp.115-134, 2016 (Link)
Bacanli H., Erişen Y., Çeliköz N., Dombayci M.A., Karadag E., Toprak M., et al., "Being an international university student in Turkey: comparative field study on city population and Turkish and international students", YUKSEKOGRETIM DERGISI, vol.6, pp.49-61, 2016 (Link)
Erişen Y., Katmer Bayraklı V., "Six Hat Thinking Technique in Program Evaluation: The Evaluation of the Quality of Mathematics Teacher Training Program in Turkey", International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, pp.31-45, 2016 (Link)
Şahin M., Erişen Y., Çeliköz N., "Transformational Learning of Three Adult Academicians", Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi , cilt.6, ss.299-307, 2016 (Link)
Kadıoğlu S., Erişen Y., "Analysis of International Baccalaureate Diploma Programme using SWOT in Turkey", International Online Journal of Educational Sciences, vol.8, pp.26-37, 2016 (Link)
Aydemir E., Kaysı F., Erişen Y., "Engineering Completion Program Students’ Reasons for University and Program Preferences, Problems They Experience and Their Suggestions", Asian Journal of Instruction, vol.3, pp.107-118, 2015 (Link)
Erişen Y., "A Metaphorical Study: EFL Teachers' Concepts of "Standard", "Standards for Quality EFL and International Teacher"", International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.67-83, 2015 (Link)
Erişen Y., Yavuz Birben F., Sevgi Yalın H., Ocak P., "The Awareness and Support Training for Gifted Children: The Impact on Teachers", Bartın University Journal of Faculty of Education, vol.4, pp.586-602, 2015 (Link)
Sarı İ., Erişen Y., Ejder A., E.İ., "Morpheme acquisition in EFL context: Third person singular agreement morpheme -s.", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.199, pp.806-810, 2015 (Link)
Bavlı B., Erişen Y., "Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.6, pp.27-40, 2015 (Link)
Tunç P., Erişen Y., "Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Lisans Programına Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), pp.421-438, 2014 (Link)
Erişen Y., Sarısoy B., İyitoğlu O., "Evaluation of Self-Management Skills Setting an Aim Sub-Area in Primary Life Science Program", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.5, pp.183-198, 2014 (Link)
Erişen Y., Kefi S., Çeliköz N., "Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri", Journal of Research in Education and Teaching, cilt.2, ss.300-319, 2013 (Link)
Ergin B., Şahin M., Erişen Y., "Prospective Pre-School Teachers' of "Child": A Study of Metaphors", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.4, pp.88-101, 2013 (Link)
Erişen Y., Güleş F., "Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre Standartlarını Belirleme: Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Analiz", Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.129-138, 2013 (Link)
Şahin M., Erişen Y., Çeliköz N., "Virtual Training In Vocational Education: Footwear Training", Journal of Educational and Instructional Studies in The World, vol.2, pp.19-23, 2012 (Link)
Erişen Y., Çeliköz N., Şahin M., "Training in Textile: A Transfer of Innovation Project as a Learning Tool", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.3, pp.156-163, 2012 (Link)
Erişen Y., Tanrısever S., "The Evaluation of Ready Made Clothing Modular Education Programs within the Modernization of Vocational and Technical Education Project", International Journal of Art& Sciences, vol.5, pp.147-155, 2012 (Link)
Erişen Y., Erişen Y., Çalışkan F., "Çok Programlı Liselerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri İle Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.1-14, 2011 (Link)
Erişen Y., "Education of the elderly in Turkey: their educational needs, expectations of educational programmes, and recommendations to the related sectors", Educational Research and Reviews, vol.5, pp.794-801, 2010 (Link)
Şahin M., Erişen Y., "Application of Virtual Training in Vocational and Technical Education: Its Effect on the Performance of Students", e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, pp.1825-1845, 2010 (Link)
Delen Tanrıverdi H., Erişen Y., "The Evaluation of The Relationship Between Preschool Teachers’ Professional Attitudes and The Reaching Levels Towards The Goals and Aims of New Preschool Teaching Program", e - Journal of New World Sciences Academy, vol.5, pp.1643-1657, 2010 (Link)
Seçer Z., Çeliköz N., Erişen Y., "İlköğretim Öğrencilerinin Düşünme Becerileri", Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi, ss.93-104, 2009 (Link)
Tanrısever S., Erişen Y., "The evaluation of modular education programmes developed for the “modernization of vocational and technical education project” ", Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.1384-1388, 2009 (Link)
Erişen Y., Erişen Y., Çeliköz N., Kapıcıoğlu M., Akyol C., Ataş S., "The Needs For Professional Development of Academic Staff at Vocational Education Faculties in Turkey", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.1, pp.1431-1436, 2009 (Link)
Erişen Y., Güleş F., "Montessori Materyallerinin Tasarım Özelliklerinin Degerlendirilmesi", Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.287-305, 2008 (Link)
Erişen Y., Çeliköz N., "Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışlarına ilişkin Yeterlilik Algıları", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.427-439, 2003 (Link)
Erişen Y., "Toplam Kalite Sistemini Olusturmada Temel Aşama: Standartların Belirlenmesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.285-301, 2003 (Link)
Şen H., Erişen Y., "Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri", Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.99-116, 2002 (Link)
Erişen Y., "Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesinde Önemli Bir Sorun: Öğretmenlerin Eğitim Öğretim Yetersizlikleri", Çağdas Eğitim Dergisi, ss.32-38, 2001 (Link)
Erişen Y., "Program Geliştirme Modelleri Üzerine Bir İnceleme", Egitim Yönetimi, cilt.4, ss.79-97, 1998 (Link)
Erişen Y., "Ögretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programlarını Geliştirmede Eğitim ihtiyacı Belirleme Süreci", Milli Eğitim Dergisi, ss.39-43, 1998 (Link)
Erişen Y., "Ögretim Elemanlarının Dönüt ve Düzeltme Davranışlarını Yerine Getirme Dereceleri", Egitim Yönetimi, ss.45-61, 1997 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Altuntaş L., Erişen Y., "İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri İle Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", ICES-UEBK 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, vol.28, no.1, pp.1325-1325 (Link)
Erişen Y., Aslan Bağcı Ö., Erden S. , "Evaluatıon of the Erasmus+ Ka103 Mobility Programme According to Views of Students and Coordinators", GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.46-46 (Link)
Erişen Y., Usanmaz E. , "The Evaluation of the Project Preparation Methods and Techniques In-Service Teacher Training Program According to the Four-Level Evaluation Model", GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.45-45 (Link)
Erişen Y., Gürültü E., Bildik C., "The Evaluation Of Digital Competence By Information Technology Teachers In Turkey In The Context Of 21 Century Skills And The Quality Framework Of Ministry Of Education ", 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, vol.1, pp.562-565 (Link) (Özet) (Abstract)
Çeliköz M., Erişen Y., Uslu B. , "Öğretmen Adaylarının Sivil Birey Özalgı Düzeyleri", III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20 Nisan - 1 Mayıs 2018, vol.3, no.3, pp.57-57 (Link)
Kayhan E., Aslan Bağcı Ö., Erişen Y., "Sıbyan Mektepleri İle Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi", Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venedik, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, ss.159-160
Çeliköz M., Erişen Y., "EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması", 2 nd World Congress on Lifelong Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-15 Nisan 2017, vol.x, no.x, pp.1-1
İyitoğlu O., Erişen Y., "Exploring the Effect of Flipped Classroom Model on EFL Learners’ Attitudes and Self-Efficacy Beliefs: A Mixed Method Study.", 5th International Conference on Curriculum and Instruction, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, vol.5, no.5, pp.258-259
Deniz M.E., Yılmaz A.S., Erişen Y., "Okul Psikolojik Danışmanlarının Öz-Anlayış ve İş Doyumlarının Yordayıcısı Olarak Psikolojik Dayanıklılık", International Congresses on Education 2017, Budapeşte, MACARISTAN, 18-21 Mayıs 2017, pp.1-1
İyitoğlu O., Erişen Y., "Enhancing EFL Learners’ Academic Performance Through Flipped Classroom Model: A Mixed Method Study.", 5th International Conference on Curriculum and Instruction, MUĞLA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2017, vol.5, no.5, pp.256-257
Erişen Y., Sarısoy B., "Öğretmenler İçin Duygusal Zeka Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi.", 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ICCI EPOK, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Ekim 2016, vol.x, no.x, pp.1-3
Deniz M.E., Amanvermez Y., Erişen Y., "Humor Styles as Predictor of Loneliness in Adolescents", ERPA International Educational Sciences Congress 2016, , Haziran 2016
Acar F., Erişen Y., "Faculty Members’ Opinions on Teaching and Instruction at Private Universities in Turkey: A Case Study", Belgrade International Conference on Education. Tomorrow People Organization, Belgrade, SIRBISTAN, 5-7 Ekim 2015, pp.2-6
Sarı İ., Erişen Y., Ejder A., İnci E., "Morpheme acquisition in EFL context: Third person singular agreement morpheme -s.", An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-19 Nisan 2015, pp.806-810
Şahin M., Çeliköz N., Erişen Y., "Transformative Learning Theory And Educational Experiences of Adults", 4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, pp.36-36 (Link)
Erişen Y., Şahin M., Erişen Y., "Connectivism: Traditional or Modern?", ICSED 2015. Learning for Life. 13. Edition of the International Conference on Sciences Education., , Mayıs 2015
Erişen Y., İyitoğlu O., "Quality Standards in Efl Teaching in Turkey: An Attempt to Internationally Minded Efl Teacher", YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, , Eylül 2014
Erişen Y., Birben F., Yalın H.S., "Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Okul Motivasyonları ile Okula Yönelik Metaforik Algılarının Karşılaştırmalı Analizi", IV. Ulusal Üstün Zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi Kongresi- (Üstünler ve Gelecek), TÜRKİYE, Eylül 2014
Erişen Y., "Okul Yöneticilerinin Etkili Liderlikle İlgili Kalite Standartlarını Gerçekleştirme Düzeyleri", VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, , Haziran 2014, vol.1, pp.179-180
Erişen Y., Katmer Bayraklı V., "Matematik Öğretmen Adaylarının Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini Kullanarak Kendilerine Uygulanan Eğitim Programının Kalitesini Değerlendirmeleri", YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, , Eylül 2014
Erişen Y., Kayısı F., "Teknik Öğretmen Mezunlarının Mühendislik Tamamlama Programlarına Yönelik Görüşleri", YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies, , Eylül 2014
Erişen Y., Sarısoy B., "İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öz Yönetim Becerilerine Yönelik Programın Değerlendirilmesi", 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, , Nisan 2014
Tunç P., Erişen Y., "Dünyada ve Türkiyede Ayakkabı Eğitimi ve İngiltere Örneği", International Symposiumon Changes and New Trends in Education, , Kasım 2013
Kefi S., Çeliköz N., Erişen Y., "Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri", 4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, , Nisan 2013
Erişen Y., Erişen Y., Arslan E., "Preschool Teachers Educational Needs for Effective Guidance", 2. International Scientific Conference. Pedagogy, Education and Instruction, , Mart 2013
Çeliköz N., Uslu B., Erişen Y., "The Study of Problem Solving Skills of University Students Who are Studying in Different Departments Regarding Different Variables", International Symposiumon Changes and New Trends in Education, , Kasım 2013
Ergin B., Şahin M., Erişen Y., "Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Algıları: Bir Metafor Çalışması", 4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, , Nisan 2013
Erişen Y., Şahin M., Çeliköz N., "Perceptions on Online learning in the Context of Distance Education", World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, , Kasım 2012
Erişen Y., Erişen Y., Çeliköz N., Şahin M., "Training In Textile: A Transfer Of Innovation Project As Elearning Tool", 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, , Nisan 2012
Şahin M., Çeliköz N., Erişen Y., "Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level", World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS, , Kasım 2012
Şahin M., Erişen Y., Çeliköz N., "Virtual training in vocational education: Footwear Training ", 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications., ANTALYA, TÜRKIYE, 17-20 Mayıs 2012, pp.19-23 (Link)
Şahin M., Erişen Y., "The Place of ICT in Vocational Education: A Sample Training Tool", I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, , Ekim 2011
Erişen Y., Erişen Y., "Training in Excellence in Textile: An Accomplished Cooperation Case with the Balkan Partners", International Conference on New Trends in Education and Their Implications, , Kasım 2010
Güleş F., Erişen Y., "Okulöncesi Dönem Montessori Eğitim Uygulamalarıyla Kozmik Eğitime Hazırlık", II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, , Ekim 2009
Erişen Y., Erişen Y., Tanrısever S., "The evaluation of modular education programmes developed for the modernization of vocational and technical education project", World Conference on Educational Sciences, , Şubat 2009, vol.1, pp.1384-1388
Erişen Y., Çeliköz N., Kapicioglu M.O.K., Akyol C., Ataş S., "The needs for professional development of academic staff at vocational education faculties in turkey", World Conference on Educational Sciences, Nicosia, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-7 Şubat 2009, vol.1, no.1, pp.1431-1436
Erişen Y., Durmuşoğlu Saltalı N., Erişen Y., Çetin Ş., Uslu M., Kapıcıoğlu O., et al., "The Study of Preparing a Valid and Reliable Assessment Scale to Determine II. Stage Primary Education Students and Adults Multiple Intelligences", 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries, , Ekim 2008
Erişen Y., Mihai A., Şahin M., "Technology Based Training: A Multinational Technology Sharing Case", International Technology, Education and Development Conference (INTED), , Mart 2008
Çeliköz N., Erişen Y., Şahin M., "Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors", International Technology Education and Development Conference (INTED), , Mart 2008
Erişen S., Erişen Y., "An Overview of Biotechnology Education in Terms of EU Priorities in Turkey", International Technology Education and Development Conference (INTED), , Mart 2008
Erişen Y., Şahin M., Kapıcıoğlu M., "The Need Analysis For Further Education of the Retired and Elderly", 11th International Conference on Further Education in the Balkan, , Ekim 2008
Erişen Y., "Determination of the Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey", 9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans, , Kasım 2007
Erişen Y., Şahin M., "Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey", 9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans, , Kasım 2007
Çetin S., Çetin F., Erişen Y., Çeliköz N., "Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete ve İnternette Öğrenmeye Yönelik Tutumları", Sakarya University 5th. International Educational Technology Conference, , 0 2005, pp.196-201
Erişen Y., Çeliköz N., Çetin Ş., Çetin F., "Öğretme-Öğrenme Sistem Tasarımı ve Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri", 5th. International Educational Technology Conference, , Eylül 2005
Çeliköz N., Erişen Y., "Öğrencilerin Sınav Uygulama Tekniklerinin Değerlendirilmesi", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKİYE, Temmuz 2004
Erişen Y., Çeliköz N., "Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, TÜRKİYE, Temmuz 2004
Erişen Y., Şen H., "Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri", Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, TÜRKİYE, Mayıs 2000
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Sertyeşilışık B., Giritli H., Deniz M.E., Günaydın H.M., Nadar M., Gürcanlı G.E., et al., "Construction Workers’ Personality: As A Key For Improving The Occupational Health And Safety Performance In Construction.", in: Advances in Business and Management, William D. Nelson, Eds., Nova Science Publishers, Inc, New York, ABD, pp.103-132, 2016 (Link)
Çeliköz N., Erişen Y., Şahin M., "Cognitive Learning Theories", in: LEARNING AND TEACHING Theories Approaches and Models, Zeki Kaya & A. S. Özdemir, Eds., Çözüm Eğitim Yayıncılık, Ankara, pp.31-45, 2016 (Link)
Erişen Y., Arslan E., "Preschool Teachers’ Educational Needs for Effective Guidance", in: Pedagogija, Obrazovanje, - - , Eds., MADUNARODNA, Mostar, svibnja., pp.256-262, 2014
Erişen Y., Çeliköz N., Şahin M., "Bilişsel Kuramlar", Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller, Kaya, Z., Ed., Pegem Akademik Yayıncılık, Pegem Akademik Yayıncılık-Ankara, ss.137-171, 2012 (Link)
Erişen Y., Şahin M., "Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey", in: European Unification and Educational Challenges in the Balkans. , Terzis, N., Eds., Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers s.a., Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers s.a., pp.265-271, 2008
Erişen Y., Şahin M., "Determination of the Quality Assurance Standarts in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey. ", in: European Unification and Educational Challenges in the Balkans, Terzis, N., Eds., Greece Publishing House, Kyriakidis Login Brothers , Atina, pp.254-264, 2008
Erişen Y., "Sınıfta Öğretim Liderliği", Sınıf Yönetimi , - -, Ed., Ekinoks Yayınları, Ankara, ss.17-48, 2007
Erişen Y., "Eğitimde Bilgisayar Kullanımı", Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, - -, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.111-144, 2007
Erişen Y., "Eğitimin Felsefi Temelleri", Eğitim Bilimine Giriş, - -, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.84-103, 2007
Ulusoy A., Bayraktar E., Taş S., Erişen Y., Smith C., "Competency-Based Assessment and Evaluation (Yeterliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme)", , MEB. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi H.İ.E. Modül Program Serisi, MEB, 2006
Arı R., Deniz M., Erişen Y., Çeliköz N., "Çocukların Okula Hazırlanması (Anne-Çocuk Eğitimi) Temel Araştırması", , T.C. MEB, Ankara, 2006
Ulusoy A., Bayraktar E., Taş S., Erişen Y., Smith C., "Competency Based Evaluation (Yeterliliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme)", Milli Eğitim bakanlığı, ANKARA, 2006
Erişen Y., "Sınıfta Öğretim Ortamının Hazırlanması", Sınıf Yönetimi, --, Ed., Maya Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.86-121, 2006
Arı R., Deniz M.E., Erişen Y., Çeliköz N., "Çocukların Okula Hazırlanması (Anne-Çocuk Eğitimi) Temel Araştırması", Milli Eğitim Bakanlığı, ANKARA, 2006 (Link)
Özdemir Ç., Yüksel G., Cemaloğlu N., Çakmak M., Çeliköz N., Erişen Y., et al., "Türkiye'de Öğretim Elemanları", Gazi Üniversitesi, ANKARA, 2006
Özen R., Akkutay Ü. , Cafoğlu Z., Çeliköz N., Erişen Y., "Japon Eğitim Sistemi", Avni Akyol Ümit Kültür ve Eğitim Vakfı, İSTANBUL, 1996
DİĞER YAYINLAR
Çeliköz N., Erişen Y., Sever M., Şahin M., Kapıcıoğlu O., "İnternetin Bilinçli Kullanımının Yaygınlaştırılması Açısından Okul Eğitim Programlarının İncelenerek Geliştirilmesi Raporu.", Teknik Rapor, ss.70, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi