Contact

Address Information

  • F-309

  • Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, F-309, Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Email Information

Phone Information

International Researcher IDs