Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dijital Sanat Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.1-14, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çağdaş Sanat ve Tasarımda Manipülasyon Etkileri

Sanat Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 21 Kasım 2017, ss.65-70