Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Refah Devletinin Kurucu Belgelerinde Kadının Adı Yok: Beveridge Raporu’nun Cinsiyetçi Karakteri

VIII. Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 10 Aralık 2016, cilt.1, ss.145-153

Sosyal Politika ve Alternatif Toplum Modeli Arayışları: Temel Gelir Önerisinin Ütopya Kavramı Çerçevesinde Okunması

Uluslararası III. Sosyal Haklar Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 25 Ekim 2011, cilt.1, ss.205-221

Sancak’tan İstanbul’a Boşnakların Yarım Asırdır Süren Aile içi Ekonomik Dayanışma Değerleri: Zayednitsa

III. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Konferansı, Saraybosna, Bosna-Hersek, 29 Mayıs 2011, cilt.1, ss.33-43

Filenin Sultanları: Güçlenen Kadın İmajı

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 Ekim 2009, cilt.4, ss.16-27