Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Role Of Trace Elements Status In Patients With Gastrointestinal Bleeding

Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress 2018, 15 - 17 Kasım 2018

Role Of Ischemia-modified Albumin In Essential Hypertension

Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress 2018, 15 - 17 Kasım 2018

DETERMINATION OF MINERAL AND TRACE ELEMENTS IN SOME MEDICINAL PLANTS

1 INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Determination Of Heavy Metals In Some Herbal And Fruity Tea By Atomic Spectroscopic Method

1 INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORTS, ANTHROPOLOGY, NUTRITION, ANATOMY AND RADIOLOGY, Nevşehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Sinirsel Hastalıkların Tedavisinde Arı Zehrinin Yeri

III. Ulusal Tıp Kongresi-Geleceğin Tıbbı, Sakarya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2017, ss.11

Gıda Katkı Maddelerinden Sodyum Benzoatın Toksik Etkileri

III. Ulusal Tıp Kongresi-Geleceğin Tıbbı, Sakarya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2017, ss.14

Ftalosiyaninler ve Tıpta Kullanımı

III. Ulusal Tıp Kongresi-Geleceğin Tıbbı, Sakarya, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2017, ss.13