Paylaşımlar ve Duyurular

Mazeret Sınavları

Mazeret sınavları dönemin son haftasında 1. öğretim ders saatlerinde yapılacaktır. 

Not: YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esaslarının 8. maddesinde;“Mazeret sınavı yarıyıl içi sınavı için derslerin son haftası içinde yapılır. Mazeret sınavlarında öğrenci dersin tüm içeriğinden sorumludur” denilmektedir.