Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik

Yönetilen Tezler

  • Farklı Anatomik Bölgelerin Radyoterapi Tedavisinde Hibrit Tedavi Tekniğinin Optimizasyonu, Bingölbali A. (Danışman) , Y.SAĞLAM(Öğrenci), Doktora, 2018