Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2012 Post Doktora

  Çek Teknik Üniversitesi, Makine, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, Türkiye

 • 2002 - 2006 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fak., Metalürji Ve Malzeme Müh., Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalürji Fak., Metalürji Ve Malzeme Müh. Böl., Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Met.ve Malzeme Müh.Böl., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirde Alaşım Elementlerinin Östenit-Martenzit ödnüşümüne Etkisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği

 • 2002 Yüksek Lisans

  Östemperlenmiş Küresel Grafitli Dökme Demirde Östenit-Martenzit Dönüşümü

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

 • A1 Başlangıç Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Introduction to the Certified Peer Reviewer Course

  Ar-Ge Yönetimi , Elsevier Researcher Academy

 • 2017İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve Stajı

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Özel Kurs

 • 2003Dökümhanelerde Aşılama Teknikleri Eğitim Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 • 2001Microsoft Certified Professional (MCP)

  Bilişim , Microsoft

 • 2001İndüksiyon Ergitme Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , TMMOB Metalürji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 • 2000İşletme Yönetimi

  Finans , YTÜ SEM