Bilimsel Faaliyetler

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

  • Eylül 2017Balkan'17 Tribology

    Nevşehir

  • Mayıs 20173.Uluslararsı Mühendislik ve Tasarım Kongresi

    Kocaeli

Bilimsel Hakemlikler

  • Devam Ediyor Gazi üniversitesi Mühendislik -Mimarlık Fakültesi Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi