Prof.Dr.

Mesut AKGÜN


KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ

KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ

Eğitim Bilgileri

1993 - 1999

1993 - 1999

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya - Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1990 - 1993

1990 - 1993

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya - Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1985 - 1990

1985 - 1990

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimay - Metalürji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Araştırma Alanları

Çevre Mühendisliği, Çevre Teknolojisi, Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi , Proses ve Reaktör Tasarımı, Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği , Kataliz ve Katalitik Süreçler , Proses Kontrol, Mühendislik ve Teknoloji

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Kimyasal Reaksiyon Kinetiği

Lisans

Lisans

Biyom. Matematiksel Modelleme

Yönetilen Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Süperkritik Karbondioksit Ekstraksiyonu ile Mikroalglerden Biyodizel Amaçlı Yağ Eldesi

AKGÜN M.

N.ERTOY(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

SÜPERKRİTİK ETANOL ORTAMINDA PORTAKAL KABUĞU ESANSININ KATALİTİK DETERPENİZASYONUYLA KATMA DEĞERİ YÜKSEK BİLEŞİKLERİN ÜRETİMİ

AKGÜN M.

E.YILMAZOĞLU(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Bilgisayar Tabanlı pH Kontrolü için Kontrol Algoritması ve Kontrolün Optimizasyonu

AKGÜN M.

G.AKIN(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Süperkritik Su Ortamında Pt-Al2O3 Katalizörü Kullanarak Çeşitli Alkollerden H2 Üretimi

AKGÜN M.

D.H.(Öğrenci)

2015

2015

Yüksek Lisans

Deterjan Fabrikası Atık Suyunun Süperkritik Su Oksidasyonu Yöntemi ile Arıtımı

AKGÜN M.

S.ŞENTÜRK(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Çöp Sızıntı Suyunun Ni /Al2O3 Katalizörü Kullanılarak Süperkritik Su Oksidasyonuyla Arıtımı

AKGÜN M.

F.CİVAN(Öğrenci)

2013

2013

Doktora

Hydrogen and Biofuel Production From Olive Mill Wastewater in Supercritical Water Conditions

AKGÜN M.

E.Kıpçak(Öğrenci)

2013

2013

Yüksek Lisans

Süperkritik Su Ortamında 2-Propanolün Ni/Al2O3 ve Ru/Al2O3 Katalizörü Kullanılarak Gazlaştırılması

AKGÜN M.

Y.KARAKUŞ(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Süperkritik Su Ortamında 2-Propanolün Gazlaştırılması

AKGÜN M.

F.AYNACI(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Süperkritik Su Ortamında Zeytin Karasuyunun Pt Katalizörü Kullanılarak Hidrotermal Arıtımı ve Gazlaştırılması

AKGÜN M.

S.KUTLUAY(Öğrenci)

2011

2011

Doktora

Süperkritik Su Oksidasyonu ile Endüstriyel Atık Suların Arıtılması

AKGÜN M.

O.Ömer(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Tekstil Atıksularının Süperkritik Su Ortamında Gazlaştırılması

AKGÜN M.

T.ARSLAN(Öğrenci)

2009

2009

Yüksek Lisans

Süperkritik Su Ortamında Bir Tekstil Fabrikası Atık Suyunun Arıtılması

AKGÜN M.

D.GÜMÜŞ(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Süperkritik Su Ortamında Zeytin Karasuyunun Arıtılması

AKGÜN M.

H.ERKONAK(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

PID ve Değişken Kazançlı PID Kontrol Algoritmalarıyla Bilgisayar Tabanlı pH Kontrolü

AKGÜN M.

O.Ömer(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

The treatment of wastewaters by supercritical water oxidation

Sogut O. O. , Yildirim E. , AKGÜN M.

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.26, ss.131-138, 2011 Özet

2011

2011

Treatment of whey wastewater by supercritical water oxidation

Sogut O. O. , KIPÇAK E. , AKGÜN M.

WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.63, ss.908-916, 2011 Özet

2010

2010

Treatment of dyehouse waste-water by supercritical water oxidation: a case study

Sogut O. Ö. , AKGÜN M.

JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, cilt.85, ss.640-647, 2010 Özet

2008

2008

Treatment of olive mill wastewater by supercritical water oxidation

Erkonak H., Sogut O. O. , AKGÜN M.

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, cilt.46, ss.142-148, 2008 Özet

2008

2008

Degradation of aqueous Disperse Orange 25 by supercritical water oxidation

Sogut O. O. , AKGÜN M.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, ss.864-871, 2008 Özet

2008

2008

Degradation of aqueous Disperse Orange 25 by supercritical water oxidation

Söğüt O. Ö. , AKGÜN M.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.17, ss.864-871, 2008 Özet
Link

2007

2007

Treatment of textile wastewater by SCWO in a tube reactor

Soeguet O. O. , Akguen M.

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, cilt.43, ss.106-111, 2007 Özet

2005

2005

Methyl methacrylate plus carbon dioxide phase equilibria at high pressures

Uzun N., Akgun M. , Baran N., Deniz S. , Dincer S.

JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, cilt.50, ss.1144-1147, 2005 Özet

2004

2004

Styrene-carbon dioxide phase equilibria at high pressures

Akgun M. , Emel D., Baran N., Akgun N., Deniz S., Dincer S.

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, cilt.31, ss.27-32, 2004 Özet

2000

2000

Extraction and modeling of lavender flower essential oil using supercritical carbon dioxide

Akgun M. , Akgun N. , Dincer S.

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.39, ss.473-477, 2000 Özet

1999

1999

Phase behaviour of essential oil components in supercritical carbon dioxide

Akgun M. , Akgun N., Dincer S.

JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS, cilt.15, ss.117-125, 1999 Özet

1997

1997

The effect of premixing on the floatation of oxidized Amasra coal

Piskin S., Akgun M.

FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, cilt.51, ss.1-6, 1997 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Supercritical Water Gasification of Isopropanol and Isobutanol: An Alternative Approach for Energy Production

Kıpçak E. , Akgün M.

6th Annual International Conference on Chemistry, Athens, Yunanistan, 23 - 26 Temmuz 2018, ss.30

2017

2017

The Hydrothermal Treatment of Waste Semi-Synthetic Metal Cutting Fluid in Supercritical Water

DALGIÇ G. , ÇAPANOĞLU C., AKGÜN M.

International Advanced Researches & Engineering Congress, Osmaniye, Türkiye, 16 Kasım 2017, ss.2592-2595

2017

2017

Catalytic Gasification of Methanol at Supercritical Water Conditions CONDITIONS

KIPÇAK E., ÖZALTUN D. H. , CİVAN F., AKGÜN M.

International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, İstanbul, Türkiye, 25 Nisan 2017, ss.865

2017

2017

The treatment of landfill leachate by supercritical water oxidation with the use of Ni/Al2O3 catalyst

Kıpçak E. , Çavuşoğlu F., Özaltun D. H. , Akgün M.

International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017, ss.666-670

2017

2017

Hydrogen and Fuel Gas Production from Isobutanol Over Pt/Al2O3Catalyst by Supercritical Water Gasification

Kıpçak E. , Özaltun D. H. , Çavuşoğlu F., Akgün M.

International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017, ss.866

2017

2017

Catalytic Gasification of Methanol at Supercritical Water Conditions

Kıpçak E. , Özaltun D. H. , Çavuşoğlu F., Akgün M.

International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2017, ss.865

2016

2016

Süperkritik su ortamında etanolden hidrojen üretiminde Pt/Al2O3 katalizörünün etkisi

Özaltun D. H. , Civan F., Kıpçak E. , Akgün M.

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016, ss.219-220

2016

2016

The Hydrothermal Treatment of Olive Mill Wastewater in Supercritical Water over Ni/Al2O3 Catalysts

Dalgıç G. , AKGÜN M.

EurAsia 2016 Waste Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2016, ss.1-5

2014

2014

Süperkritik su ortamında izopropil alkolden katalitik hidrojen üretiminde çeşitli katalizörlerin etkisi

Akgün M. , Karakuş Y., Aynacı F., Kıpçak E.

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2014, ss.1-5

2014

2014

Süperkritik su ortamında Pt/Al2O3 katalizörü kullanarak çeşitli alkollerden hidrojen üretimi

Özaltun D. H. , Kıpçak E. , Akgün M.

11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2014, ss.1-5

2014

2014

The Treatment of Landfill Leachate by Supercritical Water Oxidation.

Keleş Ö., Kıpçak E., AKGÜN M.

EurAsia Waste Management Symposium, İstanbul, Türkiye, 28 Nisan 2014, ss.1-5

2013

2013

Catalytic gasification of olive mill wastewater as a biomass source under supercritical conditions

Kıpçak E. , Akgün M.

ICCEAC 2013: International Conference on Chemical Engineering and Applied Chemistry, Rome, Italy, September 26-27, Rome, İtalya, 26 - 27 Eylül 2013, ss.1103-1108

2013

2013

Hydrogen and Biofuel Production from 2-Propanol Over Ru/Al2O3 Catalyst in Supercritical Water

Kıpçak E., Karakuş Y., Akgün M.

ICCEAC 2013: International Conference on Chemical Engineering and Applied Chemistry, Rome, Italy, September 26-27, Rome, İtalya, 26 - 27 Eylül 2013, cilt.81, ss.1109-1112

2012

2012

Simultaneous treatment and catalytic gasification of olive mill wastewater under supercritical conditions

Kıpçak E. , Kutluay S., Akgün M.

ICCE 2012: International Conference on Chemical Engineering, Paris, Fransa, 28 - 29 Kasım 2012, ss.1636-1642

2012

2012

Hydrogen rich fuel gas production from 2-propanol using Pt/Al2O3 and Ni/Al2O3 catalysts in supercritical water

Karakuş Y., Aynacı F., Kıpçak E. , Akgün M.

ICCE 2012: International Conference on Chemical Engineering, Paris, Fransa, 28 - 29 Kasım 2012, ss.1767-1771

2012

2012

Süperkritik su ortamında 2-propanolün katalitik gazlaştırılması

Aynacı F., Kutluay S., Kıpçak E. , Akgün M.

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012, ss.283-284

2012

2012

Süperkritik su ortamında zeytin karasuyunun Pt katalizörü kullanılarak hidrotermal arıtımı ve gazlaştırılması

Kutluay S., Aynacı F., Kıpçak E. , Akgün M.

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012, ss.285-286

2012

2012

Zeytin Karasuyunun Pt Katalizörü Kullanılarak Hidrotermal Arıtımı ve Gazlaştırılması

KUTLUAY S., AYNACI F., KIPÇAK E. , AKGÜN M.

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 03 Eylül 2012, ss.1

2012

2012

Bir biyokütle olarak zeytin karasuyunun süperkritik su koşullarında gazlaştırılması

Kıpçak E. , Akgün M.

10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2012, ss.281-282

2011

2011

The effect of oxygen on the gasification of biomass in supercritical water

Kıpçak E. , Söğüt O. Ö. , Akgün M.

12th Mediterranean Congress of Chemical Engineering, Barcelona, İspanya, 15 - 18 Kasım 2011, ss.1

2011

2011

The evaluation of different wastewaters as an energy source through their treatment by supercritical water gasification

Kıpçak E. , Akgün M.

12th Mediterranean Congress of Chemical Engineering, Barcelona, İspanya, 15 - 18 Kasım 2011, ss.1

2010

2010

Hydrothermal gasification of biomass in supercritical water

Kıpçak E. , Söğüt O. Ö. , Akgün M.

9th Conference on Supercritical Fluids and Their Applications, Naples, İtalya, 5 - 08 Eylül 2010, ss.413-419

2008

2008

Supercritical water oxidation kinetics of olive oil mill effluent

Söğüt O. Ö. , AKGÜN M.

18th International Congress of Chemical and Process Engineering, Praha, Czech Republic, 24 - 28 August, Praha, Çek Cumhuriyeti, 24 Ağustos 2008, ss.1-5

2008

2008

Tekstil atıksularının arıtılmasına alternatif çözüm: süperkritik su oksidasyonu

Söğüt O. Ö. , Gümüş D., AKGÜN M.

11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İTÜ, İstanbul, 11-13 Haziran, İstanbul, Türkiye, 11 Haziran 2008, ss.1-5

2008

2008

Süperkritik su oksidasyonuyla peyniraltı suyunun arıtılması

AKGÜN M. , Arslan T., Söğüt O. Ö.

CESKO 2008, III. Çevre Sorunları Kongresi, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 15-16 Mayıs, İstanbul, Türkiye, 15 Mayıs 2008, ss.1-5

2008

2008

Textile wastewater treatment by supercritical water oxidation and its kinetics: a case study

Söğüt O. Ö. , AKGÜN M.

11th European Meeting on Supercritical Fluids, Barcelona, 4-7 May, Barcelona, İspanya, 04 Mayıs 2008, ss.1-5

2007

2007

Bir Tekstil Fabrikası Atıksuyunun Süperkritik Su Oksidasyonu ile Arıtılması

Söğüt O. Ö. , AKGÜN M.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, İnönü Üviversitesi, Malatya, 10-13 Eylül, Malatya, Türkiye, 10 Eylül 2007, ss.1-5

2006

2006

Dahili Model Kontrol Algoritmasıyla pH Kontrolü

Söğüt O. Ö. , AKGÜN M.

TOK 06, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Ankara, Türkiye, 06 Kasım 2006, ss.1-5

2005

2005

CO2-Metil Metakrilat İkili Sisteminin Faz Davranışının Yüksek Basınçlarda İncelenmesi

AKGÜN M. , Baran N., Uzun N. İ.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, FKP158, Kuşadası, 30 Eylül-4 Ekim, Aydın, Türkiye, 30 Eylül 2005, ss.1-5

2005

2005

Süperkritik CO2 Ortamında Metil Metakrilatın Polimerizasyonu

Baran N., Uzun N. İ. , DENİZ S. , AKGÜN M. , Dinçer S.

XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Aydın, Türkiye, 30 Eylül 2005, ss.1-5

2005

2005

Süperkritik CO2 Ortamında Metil Metakrilatın Polimerizasyonu

ACARALI N. , UZUN I. N. , DENİZ S. , AKGÜN M. , DİNÇER S.

XIX. UKK (Ulusal Kimya Kongresi), Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2005

2004

2004

Geri Karışmalı pH Nötralizasyon Prosesinin Bilgisayar Destekli Kontrolü

Söğüt O. Ö. , BAKAN A. F. , AKGÜN M.

UKMK 6, Ege Üniversitesi, İzmir, 7-10 Eylül, İzmir, Türkiye, 07 Eylül 2004, ss.1-5

2003

2003

PDMS Esaslı Makroazobaşlatıcı (PDMS MAI) ile Stirenin Süperkritik CO2 Ortamında Polimerizasyonuna Yönelik Bir Araştırma

DENİZ S. , Baran N., AKGÜN M. , Emel D., Uzun N. İ. , Akgün N., et al.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İzmir, Türkiye, 08 Eylül 2003, ss.1-5

2003

2003

Süperkritik Akışkan Uygulamaları

Dinçer S. , AKGÜN M. , Akgün N., DENİZ S. , Baran N., Uzun N. İ.

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 8-11 Eylül, İstanbul, Türkiye, 08 Eylül 2003, ss.1-5

2003

2003

Süperkritik Akışkan Uygulamaları

DİNÇER S., AKGÜN M. , AKGÜN N., DENİZ S. , ACARALI N. , UZUN I. N.

17. Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2003

2002

2002

Süperkritik Karbondioksit (SC-CO2) Ortamında Stirenin Faz Davranışının İncelenmesi

Emel D., AKGÜN M. , ACARALI N. , AKGÜN N. , DENİZ S. , DİNÇER S.

V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-12), Ankara, Türkiye, 02 Eylül 2002

1999

1999

Lavanta Esansiyel Yağının Süperkritik CO2 ile Ekstraksiyonu ve Modellenmesi

AKGÜN M. , Akgün N., Dinçer S.

13.Ulusal Kimya Kongresi, Samsun, Türkiye, 31 Ağustos 1999, ss.1-5

1998

1998

Solubilities of Some Essential Oils in Supercritical Carbon Dioxide

AKGÜN M. , Akgün N. , Dinçer S.

NATO ASI on Supercritical Fluids II-Fundamentals and Applications, Kemer, Antalya, July 12-24, Antalya, Türkiye, 12 Temmuz 1998, ss.1-5

1997

1997

Solubilities of Limonene and Camphor in Supercritical Carbon Dioxide

AKGÜN M. , Akgün N. , Dinçer S.

4. Italian Conf. on Supercritical Fluids and their Applications, Capri, İtalya, 03 Eylül 1997, ss.483-494

1994

1994

Stokta Uzun Süre Beklemiş Amasra Toz Kömürünün Flotasyonu

AKGÜN M. , Pişkin S.

Türkiye 6. Enerji Kongresi, İzmir, İzmir, Türkiye, 17 Ekim 1994, cilt.3, ss.73-80

1993

1993

Oksitlenmiş Amasra Kömürünün Elektrokinetik Potansiyeline pH ve Çok Değerli Katyonların Etkisi

AKGÜN M. , Pişkin S. , Ünal S.

Kimya 93 Sempozyumu, Trabzon, 20-24 Eylül, Trabzon, Türkiye, 20 Eylül 1993, ss.1-5

1993

1993

Oksitlenmiş Amasra Kömürünün Zenginleştirilmesinde Çeşitli Faktörlerin Etkisi

Sağlam S., AKGÜN M. , Pişkin S. , Ünal S.

Kimya 93 Sempozyumu, Trabzon, 20-24 Eylül, Trabzon, Türkiye, 20 Eylül 1993, ss.1-5

1992

1992

Amasra Kömürlerinin Flotasyonunda Oksitlenmenin Etkisi

AKGÜN M. , Pişkin S. , Karşılayan H., Ünal S.

Kimya 92 Sempozyumu, İstanbul, 133-138, 7-11 Eylül, İstanbul, Türkiye, 07 Eylül 1992, ss.133-138

1989

1989

Konutlarda Doğal Gaz ile Yerden Isıtmalı Sistemlerde Yanma Ürünlerindeki Suyun Kondenzasyon Isısından Yararlanma

AKGÜN M. , Geçili E., Kadırgan N.

2. Yanma Sempozyumu, İstanbul, 203-210, 18-20 Eylül, İstanbul, Türkiye, 18 Eylül 1989, ss.203-210

Kitap & Kitap Bölümleri

2015

2015

Production of Hydrogen from Renewable Resources, Biofuels and Biorefineries

Kıpçak E. , Akgün M.

Hydrogen Production by Supercritical Water Gasification of Biomass, Z. Fang,R.L. Smith Jr.,X. Qi, Editör, Springer-Verlag , New-York, ss.179-220, 2015
Link

2014

2014

Near-critical and Supercritical Water and Their Applications for Biorefineries

Akgün M. , Söğüt O. Ö.

Supercritical Water Oxidation (SCWO) for Wastewater Treatment, Fang Z.,Xu C., Editör, Springer-Verlag , New-York, ss.261-298, 2014

2013

2013

Kimya Mühendisliğine Giriş

Akgün M.

Proses Dinamiği ve Kontrolü, Selahattin GÜLTEKİN, Editör, Papatya Yayıncılık, ss.317-368, 2013
Link

Desteklenen Projeler

2015 - 2016

2015 - 2016

Süperkritik Etanol Ortamında Portakal Kabuğu Esansının Katalitik Deterpenizasyonuyla Katma Değeri Yüksek Bileşiklerin Üretimi

TÜBİTAK Projesi

AKGÜN M. (Yürütücü)

2012 - 2013

2012 - 2013

Süperkritik Su Ortaminda İzopropil Alkolden Hidrojen Üretimi

TÜBİTAK Projesi

AKGÜN M. (Yürütücü) , KIPÇAK E.

2009 - 2012

2009 - 2012

Zeytin Karasuyundan Hidrojen ve Biyoyakıt Üretimi

TÜBİTAK Projesi

KIPÇAK E. , AKGÜN M. (Yürütücü)

2005 - 2008

2005 - 2008

Süperkritik Su Ortamında Tekstil Atık Sularının Arıtılması

TÜBİTAK Projesi

AKGÜN M. (Yürütücü)

2002 - 2005

2002 - 2005

Süperkritik CO2 Ortamında Flor İçeren Siloksan Esaslı Surfaktan ile Vinil Monomerlerin Polimerizasyonu

Desteklenmiş Diğer Projeler

DENİZ S. , ACARALI N., AKGÜN M.

2002 - 2004

2002 - 2004

Süperkritik CO2 Ortamında Vinil Monomerlerin Polimerizasyonu

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

DENİZ S. , AKGÜN M.

2001 - 2003

2001 - 2003

Süperkritik CO2 Ortamında Akrilik Esaslı Vinil Monomerlerin Polimerizasyonu

Desteklenmiş Diğer Projeler

ACARALI N., DENİZ S. , AKGÜN M.

1996 - 2000

1996 - 2000

Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu ve Fraksiyonlama

Desteklenmiş Diğer Projeler

AKGÜN M.

1995 - 1996

1995 - 1996

Supercritical Fluid Extraction of Essential oils from Lavender Flowers

Desteklenmiş Diğer Projeler

AKGÜN M.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2012

Aralık 2012

Q. Wang, Y. Lv, R. Zhang and J.Bi, Decomposition of Dyeing Wastewater by Supercritical Water Oxidation/F-2012-902, Fresenius Environmental Bulletin (FEB)

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2012

Ekim 2012

Degradation of brominated epoxy resin and metal recovery from waste printed circuit boards by / CEJ-D-12-03340 / Chemical Engineering Journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Supercritical water oxidation of polyvinyl alcohol and desizing wastewater: Influence of NaOH on the organic decomposition / Ref.No.: ie-2012-01788k / Industrial Engineering Chemical Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Treatment of CottonPrinting and DyeingWastewater / Ref.No.: DWT 9739 / Desalination and Wastewater Treatment

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2012

Temmuz 2012

Experimental research on supercritical water oxidation of organic wastewater containing heavy metals: destruction of organics and recovery of metals / Ref.No.: ie-2012-01548g / Industrial Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2012

Nisan 2012

Gasification of Sugarcane Bagasse over Supported Ruthenium Catalysts in Supercritical Water / Ref.No.: ef-2012-00460c / Energy and Fuel

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Treatment of Wastewater containing Phenol and Pyridine by Catalytic Supercritical Water Oxidation in Compact-Sized Reactor / International Journal of Chemical Reactor Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2011

Eylül 2011

Pathways and Kinetics of Partial Oxidation of Phenol in Supercritical Water / Ref.No.:CEJ-D-11-01199R1 / Chemical Engineering Journal

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2011

Haziran 2011

Heterogeneous catalytic supercritical water oxidation of refractory organic pollutants in industrial wastewaters / Ref.No.: 15157-11-160 / Journal of Advanced Oxidation Technologies

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2011

Haziran 2011

CONTINUOUS SUPERCRITICAL WATER OXIDATION OF A HIGHLY CONTAMINATED AQUEOUS PYRIDINE WASTE / Ref.No.: BJCE-1080-54921-282542-3-RV / Brezillian Journal of Chemical Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2011

Mart 2011

Experimental study on supercritical water oxidation of Reactive Orange 7 dye wastewater using response surface methodology/J. Industrial Engineering Chemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2010

Nisan 2010

Development of a Continuous Kinetic Model for Visbreaking Reactions/70.277.100103/Scientia Iranica

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2010

Nisan 2010

Kinetic Modeling of Side Reactions in Propane Dehydrogenation over Pt-Sn/Al2O3 Catalyst/70.276.100102/Scientia Iranica

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2008

Aralık 2008

Modeling of Nanoparticles Size Design using Rapid Expansion of Supercritical Solution/POWTEC-D-08-00559/Powder Technology

SCI Kapsamındaki DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 419

h-indeksi (WOS): 12