Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İzzet Molla nın Hazana Dönen Baharı

Virgül , pp.32-33, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kabâ Etmek Deyimi Hakkında

Türk Dili , pp.1218-1221, 1996 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

1930'larda Genç Bir Şair Olmak: Cahit Sıtkı'nın Dört Mektubundan Kalanlar

in: Cahit Sıtkı Tarancı'dan Feridun Fazıl Tülbentçi'ye Mektuplar, Özyıldırım, Ali Emre, Editor, Turkuaz, İstanbul, pp.26-40, 2021

Üsküdarlı Ahmed Asım'ın Matbu ve Mechul Feride Tercümesi Redife'si ve Belagat Bağlamında Medrese-Türkçe İlişkileri Üzerine

in: Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XV: Osmanlı Edebi Metinlerinde Teoriden Pratiğe Belagat, Aynur, Hatice - Koncu, Hanife - Çakır, Müjgân - Özyıldırım, Ali Emre, Editor, Klasik, İstanbul, pp.82-133, 2021

Two Poets Two Works: Some Conclusions from Ebkar-ı Efkar and Mihnet-keşan on the Constants and Functions of the Ottoman Mesnevis from the 16th Century to the 19th Century

in: An Iridescent Divice:Pre-modern Ottoman Poetry, Christiane Czygan - Stephan Conermann, Editor, Bonn University Press, Bonn, pp.131-145, 2018

Tarihi Seyri İçinde Divan Şiiri Metinlerinin Popüler Yayınları: Amaç Neydi Sonuç Ne Oldu

in: Metin Neşri: Problemler, Tespitler, Öneriler, Hatice Aynur, Hanife Koncu, Müjgân Çakır, Ali Emre Özyıldırım, Editor, Klasik, 2017

Sadi Gibi Donup Kalmak -Tasavvuf kaynaklı bir deyimin hikayesi ve edebî kullanımı

in: M Ali Tanyeri nin Anısına Makaleler, Hatice Aynur, Hanife Koncu, Fatma M. Şen, Editor, Ülke, İstanbul, pp.143-152, 2015

1-24. sayılar

in: ASIR Mevâd-ı Politikiye ve Mebâhis-i İlmiyeye Dair Osmanlı Gazetesi, , Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.1-157, 2014

Garib Manalar Acîb Hayaller, Latifi ve Aşık Çelebi Tezkirelerinden Hareketle Belagat Terimi Olarak Garib Sıfatı

in: Aşık Çelebi ve Şairler Tezkiresi Üzerine Yazılar, Hatice Aynur, Aslı Niyazioğlu, Editor, Koç Üniversitesi, İstanbul, pp.147-166, 2011 Sustainable Development

Sergüzeşt-nâmeler Üzerine Hasbihal veya Hasbihalin Sergüzeşti

in: Nazımdan Nesire Edebî Türler, Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim. S. Kuru, Ali Emre Özyıldırım, Editor, Turkuaz, İstanbul, pp.134-165, 2009

Keçeci-zade İzzet Molla ve Mihnet-keşân

Harvard University, The Department Of Near Eastern Languages And Civilizations, İstanbul, 2007

Edebiyat-ı Kadîme Açısından Türkiye'de Edebiyat Tarihçiliğiğinin İlk Örnekleri

in: Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar I, Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Selim S. Kuru, Editor, Turkuaz, İstanbul, pp.210-218, 2007

Sebk-i Hindî'nin Türk Edebiyatındaki Seyri Üzerine Notlar

in: Sözde ve Anlamda Farklılaşma Sebk i Hindî, Hatice Aynur, Müjgan Çakır, Hanife Koncu, Editor, Turkuaz, İstanbul, pp.142-153, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

35

Project

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals