Hamdullah Hamdi, Leylâ vü Mecnun (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım), haz. Güler Doğan Averbek, YEK, İstanbul, 2020


ÖZYILDIRIM A. E.

Zemin: Edebiyat dil ve kültür araştırmaları, no.2, pp.222-251, 2021 (Peer-Reviewed Journal)