Genel Bilgiler

Biyografi

B. Ayşegül ÖZBAKIR lisans diplomasını (B.C.P), 1998'de ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden; yüksek lisans diplomasını (M.Sc.), ise 2001'de ODTÜ GGIT (Jeodezik ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri) yüksek lisans programından "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Entegrasyonu ile Kentsel Arazi Kullanım Değişikliklerinin İzlenmesi: Elmalı Havzası’nda bir Örnek" isimli tezi ile almıştır. Özbakır, 2006 yılında Kanada'nın Ottawa Üniversitesi'nden "Kentsel Alanlarda Mekan Kalitesine Yönelik Yeni Bir Model: Bilişim Teknolojilerini Kullanarak  Objektif ve Subjektif Göstergelerin Entegrasyonu" tezi ile doktora derecesini almıştır. 2001-2004 yılları arasında uluslararası göç ve entegrasyon üzerine bir projede çalışmıştır. Özbakır ayrıca, 2004-2006 yılları arasında Kanada’da Ontario Eyalet Hükümeti “Yerel Yönetimler ve İskan” Bakanlığı’nda "Ontario Yeşil Kuşak Koruma Planı" nda plancı ve CBS uzmanı olarak çalışmıştır.. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Profesör olarak görev yapmakta olup, ulusal ve uluslararası birçok projede araştırmacı ve yürütücü olarak yer almış ayrıca birçok kitap ve makale sahibidir. Uzmanlık alanları:

  • Mekan ve Çevre Kalitesi
  • Planlamada Akıllı Kent ve Akıllı Toplum Çalışmaları
  • Kapsayıcı Kent ve Göçmen Entegrasyonu
  • Kentsel İnovasyon
  • Enerji Verimli Yaşam Biçimleri ve Sürdürülebilir Kentler
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
  • Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi
  • Planlamada Yeşil Bina ve Yeşil Yerleşim Derecelendirme Sistemleri
  • Sayısal Uçurum

Kurum Bilgileri

Birim
Mimarlık Fakültesi
Bölüm
Sehir Bölge Plan.Böl
Ana Bilim Dalı
Şehircilik

İletişim

Web Sayfası
https://avesis.yildiz.edu.tr/aozbakir
Fax Telefonu
+90 212 383 2650
Ofis
D-301