Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Katı Atıklar Mühendisliği ve Yönetimi (Katı Atıkların Yönetimi)

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji