Araştırma Alanları

MALZEME BİLİMİ, KARAKTERİZASYON VE TEST

Malzeme Bilimi, Karakterizasyon ve Test, malzemeleri değerlendirmek ve test etmek için kullanılan tekniklere odaklanan kaynakları kapsar. Bu teknikler tahribatsız muayene, kırınım analizi, elektron mikroskobu, elektron spektroskopisi, iyon ışın analizi, mekanik test, optik karakterizasyon ve taramalı tünelleme mikroskobunu içerir.

MALZEME BİLİMİ, KOMPOZİTLER

Malzeme Bilimi, Kompozitler, bitmiş halde katı, çözünmez olan ve kimyasal nitelikte olan iki veya daha fazla malzemenin karışımlarına veya mekanik kombinasyonlarına odaklanan kaynakları kapsar. Önemli kompozit türleri şunlardır: 1) kağıt, kumaş veya ahşap laminatları ve bir ısıyla sertleşen malzeme; 2) güçlendirilmiş plastikler; 3) sermetler (seramik ve metal tozları); 4) doğal ve sentetik liflerin kumaşları; ve 5) bir dolgu malzemesinin dolgu maddesi ile doldurulduğu dolgu macunları veya küçük parçacıklar halinde doldurulmuş kompozitler.

MALZEME BİLİMİ, MULTIDISCIPLINARY

Malzeme Bilimi, Multidisipliner, malzemelerin doğası, davranışı ve kullanımı ile ilgili genel ya da çok disiplinli bir yaklaşıma sahip olan kaynakları kapsar. İlgili konular arasında seramikler, kompozitler, alaşımlar, metaller ve metalurji, nanoteknoloji, nükleer malzemeler, yapışma ve yapıştırıcılar yer almaktadır.

İNŞAAT VE YAPI TEKNOLOJİSİ

İnşaat ve Yapı Teknolojisi, yapıların (örneğin, binalar, barajlar, köprüler, tüneller) fiziksel özellikleri ve tasarımı ve bunları inşa etmek için kullanılan malzemeler (beton, çimento, çelik) hakkında bilgi sağlayan kaynakları içermektedir. Bu kategoride ele alınan diğer konular arasında ısıtma ve iklimlendirme, enerji sistemleri ve iç mekan hava kalitesi bulunmaktadır.

MÜHENDİSLİK, SİVİL

Mühendislik, İnşaat Sektörü, sanayi, doluluk, ulaşım, su kullanımı ve kontrolü ile liman tesisleri için sabit yapıların ve yer tesislerinin planlanması, tasarımı, inşası ve bakımı ile ilgili kaynakları içermektedir. Kaynaklar ayrıca, yapısal mühendislik, jeoteknik, deprem mühendisliği, okyanus mühendisliği, su kaynakları ve tedariki, deniz mühendisliği, ulaştırma mühendisliği ve belediye mühendisliği alt alanlarını kapsayabilir.

MÜHENDİSLİK, MULTİDİSİPLİNER

Mühendislik, multidisipliner mühendislik için genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları kapsar. İlgili konular mühendislik, mühendislik eğitimi, güvenilirlik çalışmaları ve ses mühendisliği bilgisayar bilimi ve matematik içerir.