Araştırma Alanları

KİMYA, TIP

Kimya, Tıbbi madde, terapötik potansiyeli olan maddelerin izolasyonunu ve çalışmasını vurgulayan kaynakları içermektedir. İlgi alanları kantitatif yapı-fonksiyon ilişkileri, yapısal karakterizasyon ve doğal olarak oluşan bileşiklerin organik sentezleri ve rasyonel ilaç tasarımında kullanılan kimyasal ve analitik tekniklerdir. Ayrıca PHARMACOLOGY & PHARMACY kategorisine bakınız.

KİMYA, MULTİDİSİPLİNER

Kimya, Multidisipliner, kimya bilimlerine genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları içerir. Bu kategoride birçok kimya alanına uygun özel konu kimya kaynakları da yer almaktadır. Analitik, inorganik ve nükleer, organik, fiziksel veya polimer kimyaya öncelikli olarak odaklanan kaynaklar kendi kategorilerine yerleştirilir.

SPEKTROSKOPİ

Spektroskopi, elektromanyetik spektrumların, çeşitli kaynaklardan yayılan ya da radyasyon enerjisinin emiliminden kaynaklanan üretim, ölçüm ve yorumlama ile ilgili kaynakları kapsar. Bu kategori, parçacıkların ışınlarının spektrumlarını analiz etmek veya kütle spektrumlarını belirlemek için çeşitli tekniklerden herhangi birini rapor eden kaynakları içerir.

KİMYA, UYGULAMALI

Uygulamalı Kimya, temel kimya bilimlerinin diğer bilimlere, mühendislik ve endüstriye uygulanmasını rapor eden kaynakları kapsar. Konular arasında kimya mühendisliği (kataliz, yakıt işleme, mikrokapsülasyon ve fonksiyonel polimerler); gıda bilimi ve teknolojisi (tahıllar, hidrokolloidler ve gıda katkı maddeleri); tıbbi kimya (farmakoloji); boyalar ve pigmentler; kaplama teknolojisi; ve kozmetikler.

KİMYA, İNORGANİK VE NÜKLEER

Kimya, İnorganik ve Nükleer hem inorganik hem de nükleer kimyada kaynakları içerir. Kimya, İnorganik, karbon olmayan elementler ve bunların bileşimlerinin hazırlanması, özellikleri ve reaksiyonları ile ilgili kaynakları kapsar. Ayrıca, oksitler, karbon disülfür, halojenürler, hidrojen siyanür ve siyanürler, siyanatlar, karbonatlar ve hidrojenkarbonatlar gibi tuzlar dahil olmak üzere bazı basit karbon bileşiklerinin çalışılmasına ilişkin kaynakları içerir. Bu kategoride, koordinasyon kimyası ve organo-metalik bileşikler (karbon-metal bağı içerenler) kaynakları da ele alınmaktadır. Kimya, Nükleer, fisyon ve füzyon reaksiyonları ve bunların ürünleri de dahil olmak üzere atom çekirdeğinin araştırılmasıyla ilgili kaynakları içerir. Bu kategori aynı zamanda radyoaktif bileşiklerin hazırlanması, izotopların kimyasal reaksiyonlarla ayrılması, mekanizma çalışmalarında radyoaktif etiketlerin kullanılması ve kimyasal reaksiyonlar ve transuranik elementlerin bileşikleri üzerinde deneyler gibi konulara odaklanan radyokimya kaynaklarını da kapsamaktadır.

Temel Bilimler (SCI)