Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Analitik Geometri

  • Yüksek Lisans Mühendisler İçin Matematiksel Metodlar

  • Lisans integral dönüşümler

  • Lisans İleri Analiz 1

  • Lisans Diferansiyel Denklemler