Announcements & Documents

İleri analiz 2 diğer kısımlar
Lecture Note
3/6/2023

İleri analiz 2 diğer kısımlar

ileri-Analiz-2.pdf Creative Commons License

Katlı integraller
Lecture Note
3/6/2023

Katlı integraller

Katlı integraller.pdf Creative Commons License

Toplantı hakkında
Announcement
12/14/2022

Danışman-öğrenci toplantısı

Danışman-öğrenci toplantısı2.pdf Creative Commons License