Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet Risklerinin Azaltılması Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc)

 • 2019 Tasarımda Herkesi Düşünmek’ Mimari Tasarım 3

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 ‘Sağlık Binalarının Sağlığı’, III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Barselona Katalan Politeknik Üniversitesi’nde (Universitat Politecnica de Catalunya-UPC)

  Çalışma Grubu

  Barcelona, İspanya

 • 2015 Engelli Farkındalığı ve Engelsiz Yaşam Çevreleri’, Kadıköy Belediyesi Engelli Koordinasyon Kurulu

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Sağlıklı Hastane Yapıları’, Sağlıkta Sağlıklı Yapılar Paneli,

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Fiziksel Çevre İle İlgili Yasal Düzenlemelerin Uygulamaya Yansımasının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri’, Engelsiz Türkiye için Yolun Neresindeyiz? Erişilebilirlik ve Eğitim Paneli

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Ulaşılabilirliğin Ötesinde: Kapsayıcı Tasarım’, konuk konuşmacı, ‘2. Herkes İçin Erişim’ Sempozyumu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Fiziksel Erişilebilirlik ‘ konferans sunumu ve eğitimi, Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Farklı Açılardan Engellilik’ projesi kapsamında

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Mimarlık Eğitiminde Evrensel Tasarım: Toplum Farkındalığı Oluşturmak İçin Çok Yönlü bir Yaklaşım’, ‘Türkiye’de Engelli İstihdamı: Mevcut durum, Eğilimler ve Çözüm Önerileri’ Semineri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Herkes İçin Tasarım’ Müfredatı Geliştirme Çalıştayı

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2003 ağlık Sektöründeki Felsefe ve Bilgi Değişimlerinin Hastane Binalarına Etkileri

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 2