Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bant Çatlaklar İçeren Sandviç Dikdörtgen Kalın Plağa Ait Delaminasyon Burkulma Analizi

SİGMA Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.231-243, 2011
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İzogeometrik Analiz İle Konsol Kiriş İçin Timoshenko’nun Kesin Çözümünün Kullanımı

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Türkiye, 24 - 28 Ağustos 2015, ss.1059-1069

Buckling delamination of rectangular sandwich plates containing inner cracks under bi axial loading

XVII. International Conference on Mechanics of Composite Materials, Riga, Letonya, 28 Mayıs - 01 Haziran 2012

Buckling delamination of a rectangular viscoelastic sandwich plate with interface embedded cracks under two-axial compression

International Conference on Computational and Experimental Engineering Sciences , ICCES’12, Aharna, Yunanistan, 30 Nisan 2012, ss.50-51

Buckling delamination of rectangular viscoelastic sandwich plates containing inner cracks

9th International Fracture Conference, 19-21 October 2011 Yildiz Technical Uni, Istanbul, Turkey, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.45-55

Dynamic response of a circular plate resting on a tensionless Vlasov foundation

The Fourth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation (SEMC 2010), Cape-Town, Güney Afrika, 06 Eylül 2010, ss.565-568

Buckling delamination of a rectangular sandwich thick plate with band cracks

10th ASME Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, İstanbul, Türkiye, 12 Temmuz 2010, ss.243-251

Çekme almayan iki parametreli elastik zemine oturan dairesel plağın dinamik davranışı

16. Ulusal Mekanik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 08 Haziran 2009, ss.1039-1049