Duyurular & Dokümanlar

Mikroişlemci Sistemleri Labları Hakkında Genel Duyuru - Güz 2020
Duyuru
21.10.2020

Mikroişlemci Sistemleri için görevli asistanlar:

Arş. Gör. Sercan AYGÜN (SAY)

Arş. Gör. Alper EĞİTMEN (AE)

Arş. Gör. Kübra ADALI (KA)

Bundan sonra toplam 5 adet lab yapılacaktır. 

Her hocanın 2 alt öğrenci grubu vardır. EU-A, EU-B, HOI-A, HOI-B. Grubunuz için dinamik google sheet dokumanına bakınız. Notlarınız da buradan duyurulacak; sık kullanılanlara kaydediniz. --> link

Bir hafta Dr. Öğr. Üy. Erkan USLU (EU) hocamızın yarı öğrencileri ile Dr. Öğr. Üy. Hamza Osman İLHAN (HOI) hocamızın yarı grup öğrencileri laba girecek, diğer hafta hocalarımızın diğer yarı grupları laba girecek şekilde düzen oluşturulmuştur. Programı dikkatli inceleyin; peşi sıra gelen haftalarda laba girebilirsiniz. 

Grubunuza göre lab yapacağınız hafta pazartesi-salı günü gibi buradan soruyu indirip Cuma lab saatine kadar (16.00) hazır olunuz. ZOOM üzerinden değerlendirme için atanan asistan göz önüne alınarak labınızı göstereceksiniz. Atanan asistanlar da her alt grup için kendi içinde bir sarmal döngüdedir.

Buna göre; konular, grupların laba girme sırası, atanan asistan bilgisi şu şekildedir:

(Tarihlerde kayma olabileceği için göreli sıra yeterli; Lab1 tarihi belirli, diğerlerini yazmadık, haftabaşı duyuruları takip ediniz.)

-----------------------------------------------------------------------------------------

4. hafta

Lab1 (8255 - Basic I/O) - Tarih: 30 Ekim 2020 Saat: 16.00-18.00

Soruyu hazırlayan & yayınlayan -> SAY

Değerlendirenler: EU-A -> SAY  &  HOI-A -> KA

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

5. hafta

Lab1 (8255 - Basic I/O) - Tarih: 6 Kasım 2020 Saat: 16.00-18.00

Soruyu hazırlayan & yayınlayan -> SAY

Değerlendirenler: EU-B -> SAY  &  HOI-B -> KA

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lab2 (8255 - Handshake) - Tarih: XX XXXXX 2020 Saat: 16.00-18.00   (Haftabaşında lab yapılacağı duyurusu tarihi belirler)

Soruyu hazırlayan & yayınlayan -> SAY

Değerlendirenler: HOI-B -> SAY &  EU-B -> AE  

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-    

Lab2 (8255 - Handshake) - Tarih: XX XXXXX 2020 Saat: 16.00-18.00

Soruyu hazırlayan & yayınlayan -> SAY

Değerlendirenler: HOI-A -> SAY  &  EU-A -> AE  

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lab3 (USART) - Tarih: XX XXXXX 2020 Saat: 16.00-18.00

Soruyu hazırlayan & yayınlayan -> AE

Değerlendirenler: EU-A -> KA  &  HOI-A -> AE

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Lab3 (USART) - Tarih: XX XXXXX 2020 Saat: 16.00-18.00

Soruyu hazırlayan & yayınlayan -> AE

Değerlendirenler: EU-B -> KA  &  HOI-B -> AE

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lab4 (Counters) - Tarih: XX XXXXX 2020 Saat: 16.00-18.00

Soruyu hazırlayan & yayınlayan -> KA

Değerlendirenler: EU-B -> AE  &  HOI-B -> KA

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Lab4 (Counters) - Tarih: XX XXXXX 2020 Saat: 16.00-18.00

Soruyu hazırlayan & yayınlayan -> KA

Değerlendirenler: EU-A -> AE  &  HOI-A -> KA

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lab5 (Interrupt) - Tarih: XX XXXXX 2020 Saat: 16.00-18.00

Soruyu hazırlayan & yayınlayan -> AE

Değerlendirenler: EU-A -> KA  & HOI-A -> AE

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Lab5 (Interrupt) - Tarih: XX XXXXX 2020 Saat: 16.00-18.00

Soruyu hazırlayan & yayınlayan -> AE

Değerlendirenler:  EU-B -> KA  &  HOI-B -> AE

-----------------------------------------------------------------------------------------

Güzel bir dönem olması dileği ile.

2020 Güz Mikroişlemci Sistemleri - Lab 0
Duyuru
14.10.2020

Merhaba,

Lab 0 ile lablarımıza bu hafta (16 Ekim 2020 Cuma) başlıyoruz. 

Bu ilk haftanın amacı kullanılacak olan platformun genel kavramlarla birlikte tanıtımı; o sebeple katılımınız çok önemli. Dersi alan tüm öğrenciler;

Dr. Öğr. Üyesi Erkan USLU (EU) hocanın tüm öğrencileri dersten sonra 16.00-17.00 arasında,

Dr. Öğr. Üyesi Hamza Osman İLHAN (HOI) hocanın tüm öğrencileri dersten sonra 17.00-18.00 arasında ZOOM online eğitim platformunda hazır olsunlar.

Öncesinde dersin genel kavramlarını tekrar etmiş olun.

NOT: Katılım zorunludur.

2020 Güz Öğrenci Görüşme Saatleri
Duyuru
14.10.2020

Merhaba,

Ders, tez, lab. vb. konularda görüşmek isteyen öğrenciler her hafta Cuma günü 09:00-13:00 arası olacak şekilde ZOOM üzerinden görüşme talebinde bulunabilirler.  Talebinizi ayguns@yildiz.edu.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.