Education Information

Education Information

 • 2014 - 2021 Doctorate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Turkey

 • 2011 - 2014

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimai Tasarım (Tezli), Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Sınırları Aşan Dünya Mirası Alanları

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of Architecture

 • 2014 Postgraduate

  İnformel ile formel konut yerleşmelerinin oluşumunda etkili tasarım parametrelerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi

  Istanbul Technical University