Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Urban Green Areas in Days of Urbanization: The Case of Ataturk Forest Farm, Ankara Turkey”

11th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability, 01 Temmuz 2016

Traditional Timber Housing Structure in Zeyrek

Yıldız Technical University, 01 Aralık 2015, ss.67-68

“A Comparative Analysis On The Practices of Adaptive Reuse for Traditional Timber Houses of Safranbolu, Turkey”

International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures, SHATIS’15, 01 Eylül 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadın ve Somut Olmayan Kültürel Miras İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Sarıkız Efsanesi

Kültürel Miras ve Kadın, Şimşek G., Aslan M., İnce Erdoğan M., Can A., Erat B., Editör, Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları, Aydın, ss.291-305, 2017

Diğer Yayınlar