Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mayıs 2013 Genel Saglik Yapilarinda Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Hasta Odalarında Mimari Mekân Kalitesinin Irdelenmesi: Gaziantep Iİlinde Bir Alan Çalışması

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Aralık 2012 SULTANAHMET-CANKURTARAN BÖLGESİ’NDE KONAKLAMA YAPILARINA GÖRSEL KALİTE AÇISINDAN YAKLAŞIM

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ekim 2012 Erken Tasarım Evresinde Bilginin Dönüşümü Üzerine Bir Model Önerisi: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari tasarım Stüdyosunda Bir Deneme

    Hakemli Bilimsel Dergi