Scientific Activities

Scientific Refereeing

  • May 2013 Genel Saglik Yapilarinda Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Hasta Odalarında Mimari Mekân Kalitesinin Irdelenmesi: Gaziantep Iİlinde Bir Alan Çalışması

    National Scientific Refreed Journal

  • December 2012 SULTANAHMET-CANKURTARAN BÖLGESİ’NDE KONAKLAMA YAPILARINA GÖRSEL KALİTE AÇISINDAN YAKLAŞIM

    National Scientific Refreed Journal

  • October 2012 Erken Tasarım Evresinde Bilginin Dönüşümü Üzerine Bir Model Önerisi: Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari tasarım Stüdyosunda Bir Deneme

    National Scientific Refreed Journal