Araştırma Alanları

 • Endüstri Mühendisliği

 • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

 • Çok Amaçlı Eniyileme

 • Benzetim

 • Benzetim Optimizasyonu

 • Üretim Planlaması ve Kontrolü

 • Envanter Sistemleri

 • Çizelgeleme (Scheduling)

 • Tesis Yerleşim ve Tasarımı

 • İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi

 • Hizmet Sistemleri Modellemesi ve Analizi

 • Proje Yönetimi

 • Yerleşim Analizi

 • Ergonomi ve İş Güvenliği

 • İş Ölçümü ve Yöntemleri

 • Diğer

 • Mühendislik Ekonomisi

 • Risk Analizi

 • Kalite ve Güvenilirlik

 • Güvenilirlik ve Bakım

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • Karar Kuramı

 • Çok Kriterli Karar Verme

 • Karar Destek Sistemleri

 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

 • Ağ Tasarımı

 • Mühendislik ve Teknoloji