Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Okuryazarlığı

Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl Becerileri, Tuğluk Mehmet Nur, Öğretir Özçelik Ayşe Dilek, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.85-101, 2018

Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar

Okul Öncesi Eğitime Giriş, Seçer Z., Editör, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, ss.185-208, 2017

Farklı Ülkelerde Okul Öncesi Eğitim

Okul Öncesi Eğitime Giriş, Seçer Z., Editör, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, ss.209-223, 2017