Duyurular & Dokümanlar

sosyal çevre tasarım ilişkisi dersi final sınavı hakkında
Diğer
10.06.2020

sosyal çevre tasarım ilişkisi dersi final değerlendirmesi; öğrencilerin yıl içinde yapmış oldukları sununmlar ve sonrasındaki değerlendirmelere göre hjazırlanacak poster paftaların değerlendirmesi şeklinde olacaktır. daha önce online olarak öğrencilere iletilmiş olan poster formatı içine A2 çıktı alınmasına uygun olarak hazırlanacak posterler sisteme yüklenecek ve değerlendirilecektir.

sosyal çevre tasarım ilişkisi dersi 5.ders ders notları
Ders Notu
30.03.2020

sosyal çevre tasarım ilişkisi dersinin yaspılamadığı döneme ait ve öğrencilere whatsup üzerinden gönderilen 5 dersin pdf dosyasını ve ilk dersin pdf dosyası

2020 sosyal çevre ders 5.pdf Creative Commons License