Education Information

Education Information

  • 1997 - 2004 Doctorate

    Yildiz Technical University, Fen Bilmleri Enstütüsü, Kimya/Analitik Kimya, Turkey