Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination and validation of dibucaine HCI,fluocortolone pivalate and fluocortolone caproate in pharmaceutical preparation by HPLC

3rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, Finlandiya, 28 Nisan 2017, ss.30

ilaç etken maddelerinin HPLC ile analizi için deneysel tasarım

2. ilaç kongresi, Antalya, Türkiye, 21 Mart 2014, ss.20

İlaç Etken Maddelerinin HPLC ile Birarada Analizi İçin Deneysel Tasarım

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Mart 2014

İlaç Etken Maddelerinin HPLC ile Birarada Analizi İçin Deneysel Tasarım

2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Mart 2014, ss.815

Simultaneous Determination of Allobarbital, Adiphenine HCl and Paracetamol by HPLC Using Experimental Design

First İnternational Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2011, ss.51

AAS and Spectrophotometric Determination of Labetalol in Tablet

7th Aegean Analytical Chemistry Days, Lesvos, Yunanistan, 29 Eylül - 03 Ekim 2010, ss.186

Complexation Properties of 1,3-Dimethoxy 2,4-Dithiocalix[4]arene

2nd Black Sea Basın Conference on Analytical Chemistry, İstanbul, Türkiye, 14 Eylül 2003, ss.152

Kitap & Kitap Bölümleri

Innovations in Chemical Biology

Factorial design in the optimization of preconcentration procedure for Aluminum determination by AAS, Sener,B, Editör, Springer,Po Box 17,3300Aa, Dordrecht,Netherlands, Dordrecht, ss.313-317, 2009