Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 1999 Doktora

    Gözenekli silisyumun elektriksel ve optik özellikleri

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

  • 1992 Yüksek Lisans

    Saydam-iletken metal oksit filmlerin elde edilmesi ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi

    Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü