Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2002 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Müh.Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Yakıt pillerinde elektrot performansının matematiksel modellemesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Müh.Bölümü

 • 1993 Yüksek Lisans

  Yarı İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Yöntemle Eldesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi