Doç.Dr.

Betül DUMAN BAY


Rektörlük

Enformatik (Bilişim) Bölümü

Eğitim Bilgileri

1998 - 2005

1998 - 2005

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

1995 - 1997

1995 - 1997

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1995

1989 - 1995

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

1980 Sonrası Yeni Sağın Hegemonya Mücadelesi: Özal Liderliğinde Anavatan Partisi

Hacettepe Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi

1997

1997

Yüksek Lisans

Redefining the Concept of Public Interest Within the Context of Democracy: ıts Relevance to Locality

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Siyaset Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Siyaset Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

KentLAb: Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar

Başkan Yardımcısı

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Şehir Plancıları Odası

Üye

2015 - 2019

2015 - 2019

Kültür Araştırmaları Derneği

ÜyeAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 2

Duyurular & Dokümanlar

Toplumsal hareketler- barış hareketleri
Ders Notu
8.10.2020

Barış hareketleri

Barış hareketi.pptx Creative Commons License

siyasi ideolojiler-milliyetçilik
Ders Notu
13.05.2019

siyasi ideolojiler-milliyetçilik

milliyetçilik.pptx Creative Commons License

Toplumsal hareketler- ulusötesi hareketler
Sunum
27.12.2018
Siyasi ideolojiler- ekolojik düşünce
Ders Notu
20.12.2018

Ekolojik düşünce

Ekolojik düşünce.pptx Creative Commons License

siyasi ideolojiler- muhafazakarlık
Ders Notu
20.12.2018

Muhafazakarlık

MUHAFAZAKARLIK.pptx Creative Commons License

Toplumsal hareketler- çevre hareketleri
Ders Notu
17.12.2018

Çevre hareketleri

ÇEVRE HAREKETLERİ.pptx Creative Commons License

Siyasi ideolojiler-Faşizm
Ders Notu
14.12.2018
Siyasi ideolojiler ve toplumsal hareketler ortak sunum dosyası-Feminizm-feminist hareket
Ders Notu
14.12.2018

Siyasi ideolojiler ve toplumsal hareketler için ortak sunum dosyası

feminizm-Feminist hareketler.pptx Creative Commons License

Toplumsal Hareketler- kuramlar
Ders Notu
9.11.2018
Toplumsal Hareketler- kısa 20.yy tarihi ve anti sömürgeci hareketler
Ders Notu
6.11.2018
Siyasi İdeolojiler- Liberalizm
Sunum
6.11.2018
Siyasi ideolojiler- sosyalizm
Ders Notu
20.10.2018
Toplumsal hareketler- kavramsal çerçeve
Ders Notu
19.10.2018
toplumsal hareketler- toplumsal degisme
Ders Notu
19.10.2018
siyasi ideolojiler- ideoloji nedir?
Ders Notu
19.10.2018