Doç.Dr.

Betül DUMAN BAY


Rektörlük

Enformatik (Bilişim) Bölümü

Eğitim Bilgileri

1998 - 2005

1998 - 2005

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

1995 - 1997

1995 - 1997

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı, Türkiye

1989 - 1995

1989 - 1995

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

1980 Sonrası Yeni Sağın Hegemonya Mücadelesi: Özal Liderliğinde Anavatan Partisi

Hacettepe Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi

1997

1997

Yüksek Lisans

Redefining the Concept of Public Interest Within the Context of Democracy: ıts Relevance to Locality

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Siyaset Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji, Siyaset Bilimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Siyasi İdeolojiler: Kuram ve Tarih

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kentsel Dönüşüm: Yaklaşımlar, Temalar, Güncel Sorunlar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Lisans

Lisans

20. Yüzyılda Siyasi Gelişmeler: Toplumsal Hareketler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kent Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Kentsel Dönüşüm

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Teori

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

The Possibility of Collective Action in Tozkoparan against Urban Regeneration Project from the Perspective of Political Process Theory

Duman B. , Coskun I.

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, cilt.36, ss.607-616, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2013

2013

Differing Perceptions Of Kurdish Ethnicity According To Their Ideological Identities in Diyarbakır

Duman B. , Alacahan O.

Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.61-80, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Ayrımcılığın Suç Sayılması ve Yeni Anayasa Tartışmaları

Duman Bay B.

Yeni Türkiye, cilt.1, ss.698-709, 2013 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2013

2013

Ethnicity and Relation with the Other in Immigrant Intensive Metropolitan Cities

Duman B.

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, cilt.3, ss.1-24, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2012

2012

Getto Tartışmasına Bir Metropolden Bakmak: Adana Örneği

Duman B. , Alacahan O.

Journal of Academic Social Science Studies, cilt.5, ss.55-74, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Conservative modernization of central right: The place of JDP and Erdogan leadership

Duman B.

European Journal of Social Sciences, cilt.24, ss.191-205, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2011

2011

Dışlanma, Ayrımcılık, Mezhep ve Etnikliklerarası Eşitsizlikler

Duman B. , Alacahan O.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.1-29, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2011

2011

Güven ve Sivil Bağlılık Boyutuyla Sosyal Sermaye ve Mezhep: Kahramanmaraş Örneği

Duman B. , Alacahan O.

Dicle Üniversitesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.108-131, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2011

2011

Etniklik ve Sosyal Kaynaşma İlişkisi: Adana Örneği

Duman B. , Alacahan O.

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.12, ss.223-244, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2011

2011

Çokkültürlülükten Ricat mı?

Duman B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Dergisi, cilt.2, ss.207-239, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2011

2011

RETREAT FROM MULTICULTURALISM?

Duman B.

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, cilt.3, ss.241-257, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2011

2011

Sosyal Sermaye/Güven Boyutunda Etniklik

Duman B. , Alacahan O.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.10, ss.181-208, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2010

2010

Sosyal Kaynaşma

Duman B. , Alacahan O.

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, cilt.15, ss.103-128, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Ekonomik sermayelerine göre 65 yaş üstü bireylerin kentsel dönüşüme yaklaşımları: İstanbul örneği

Duman Bay B.

2. İzmir Uluslararası Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019, ss.47-60 Creative Commons License

2019

2019

YAŞLI BİREYLERİN KENTSEL DÖNÜŞÜME BAKIŞ AÇILARI: İSTANBUL ÖRNEĞİ

Duman Bay B. , Şentürk M., Güler Parlak Z., Otrar M.

9. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2019, ss.294 Creative Commons License

2019

2019

The Effect of Urban Transformation on Senior Citizens’ Social and Economic Capital: The Case of Istanbul

Duman Bay B. , Şentürk M., Güler Parlak Z., Otrar M.

14th ESA Congress Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, Manchester, İngiltere, 20 - 23 Ağustos 2019, ss.814 Creative Commons License

2018

2018

Yaşanacak yer kalmadı dostum, biz kaybettik

Duman Bay B. , Güler Parlak Z.

II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Kongresi, Berlin, Almanya, 17 - 20 Mayıs 2018, ss.141 Creative Commons License

2017

2017

Scandal On the Internet (Internette Skandal)

Duman Bay B. , Guler Z.

Current Debates in Social Sciences- CUDES 2017, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017, cilt.6, ss.181 Creative Commons License

2017

2017

Muhalif Bir Kültürel Kimlik: İslami Hip Hop

Duman Bay B. , Coşkun İ.

Asos Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 Ekim 2017, ss.260 Creative Commons License

2016

2016

Tozkoparan'da Kentsel Dönüşüm: Kolektif Eylemin Olabilirliği

Duman Bay B. , Coşkun İ.

8. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.120 Creative Commons License

2011

2011

Hollanda'da Müslüman Karşıtlığının Kaynakları üzerine

Duman B. , Alacahan O.

İslamofobi: Kolektif Bir Korkunun Anatomisi, Sivas, Türkiye, 18 Kasım 2011, ss.57-72 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Scandal on the İnternet

Duman Bay B. , Güler Z.

Current Debates in History and Politics, Durmaz,O. G,Cevik,A.,Gonullu,G., Editör, Ijopec, London, ss.261-283, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Toplumsal Hareketler

Duman Bay B.

Dünyada ve Türkiye'de Siyasetin Sosyolojik Temelleri, Arslan,D. A. ve Çağlayandreli,M., Editör, Paradigma Akademi Yayınları, İstanbul, ss.95-137, 2017 Creative Commons License

2017

2017

Etnik Ayrımcılık Algısı, Ayrımcılık Deneyimi ve Muhtemel Sonuçları: Bir Ön Değerlendirme

Duman B. , Alacahan O.

Prof. Dr. Mahmut Tezcan'a Armağan: Bilime Adanmış Bir Yaşam, Kasapoğlu A.,İlhan A. Ç.,Güler Z, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.286-312, 2017 Creative Commons License

2015

2015

Kentsel Dönüşüm: Temel Meseleler Üzerine

Duman B. , Coşkun İ.

Neden NAsıl ve Kim İçin Kentsel Dönüşüm, Duman B.,Coşkun İ., Editör, Litera Yayıncılık, İstanbul, ss.21-52, 2015 Creative Commons License

2015

2015

Ortodoks Marksizmden Kopuş: Gramsci ve Hegemonya Kavramı Üzerine

Duman B.

Doğu dan Batı ya Düşüncenin Serüveni 20 yüzyıl düşüncesi, Proje Editörü,Bayram Ali Çetinkaya,Cilt Editörü: Şamil Öçal, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.753-788, 2015 Creative Commons License

2013

2013

Sosyal Mesafenin Etniklik ve Mezhebe Göre Değişimi: Tunceli Örneği

Duman B.

Sosyolojinin Yaşamla Dansı: Prof. Dr. Birsen Gökçe'ye Armağan, Kasapoğlu A,Bara A. G.,Güler Z., Editör, Sosyoloji Derneği, Ankara, ss.305-328, 2013 Creative Commons License

Diğer Yayınlar

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

İdeal Kent

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

KentLAb: Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar

Başkan Yardımcısı

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Şehir Plancıları Odası

Üye

2015 - 2019

2015 - 2019

Kültür Araştırmaları Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2020

Ekim 2020

SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

İdealkent

ESCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Mekan Sempozyumu- Mimarlar Odası Samsun Şubesi

Bildiri (Tam Metin)

Eylül 2017

Eylül 2017

MEGARON DERGİSİ

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi)

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Sosyoloji Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Megaron

ESCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aralık 2019

Aralık 2019

Mekan Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Duman Bay B.
Samsun, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Kentsel Dönüşüm ve Yaşlılık Çalıştayı

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Muhalif Bir Kimlik: İslami Hip Hop

Katılımcı

Kahramanmaraş-Türkiye

2016

2016

Tozkoparan'da Kentsel Dönüşüm: Kolektif Bir Eylemin Olabilirliği

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

Çevre ve Kültür

Panelist

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Çevre ve Kültür

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

2015

2015

Sosyoloji Günleri

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Eylül 2019

Eylül 2019

Kentsel Dönüşüm ve Yaşlılık Çalıştayı

Çalıştay

İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Haziran 2019

Haziran 2019

Kentsel Dönüşüm ve Yaşlılık Çalıştayı

Çalıştay

İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2017

Nisan 2017

Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Etkileri

Seminer

TOKİ-Türkiye

Mayıs 2015

Mayıs 2015

İstanbul'da Birsaha çalışması: Kentsel Dönüşümde Riskler ve Beklentiler

Seminer

İstanbul Üniversitesi-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Eylül-2020

Eylül 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Yıldız Teknik Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi

Şubat-2019

Şubat 2019

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2017

Mayıs 2017

İdari Personel Sınavı

İdari Personel Sınavı - İstanbul Kalkınma Ajansı

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2016

Ekim 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Şefika Aydın Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Şubat-2015

Şubat 2015

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Duyurular & Dokümanlar

Toplumsal hareketler- barış hareketleri
Ders Notu
8.10.2020

Barış hareketleri

Barış hareketi.pptx Creative Commons License

siyasi ideolojiler-milliyetçilik
Ders Notu
13.05.2019

siyasi ideolojiler-milliyetçilik

milliyetçilik.pptx Creative Commons License

Toplumsal hareketler- ulusötesi hareketler
Sunum
27.12.2018
siyasi ideolojiler- muhafazakarlık
Ders Notu
20.12.2018
Siyasi ideolojiler- ekolojik düşünce
Ders Notu
20.12.2018
Toplumsal hareketler- çevre hareketleri
Ders Notu
17.12.2018
Siyasi ideolojiler-Faşizm
Ders Notu
14.12.2018
Siyasi ideolojiler ve toplumsal hareketler ortak sunum dosyası-Feminizm-feminist hareket
Ders Notu
14.12.2018

Siyasi ideolojiler ve toplumsal hareketler için ortak sunum dosyası

feminizm-Feminist hareketler.pptx Creative Commons License

Toplumsal Hareketler- kuramlar
Ders Notu
9.11.2018
Toplumsal Hareketler- kısa 20.yy tarihi ve anti sömürgeci hareketler
Ders Notu
6.11.2018
Siyasi İdeolojiler- Liberalizm
Sunum
6.11.2018
Siyasi ideolojiler- sosyalizm
Ders Notu
20.10.2018
Toplumsal hareketler- kavramsal çerçeve
Ders Notu
19.10.2018
toplumsal hareketler- toplumsal degisme
Ders Notu
19.10.2018
siyasi ideolojiler- ideoloji nedir?
Ders Notu
19.10.2018