Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sofokles ten Anouilh a Karşılaştırmalı Bir Okuma Antigone

Frankofoni Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları, ss.159-172, 2016

Eşeğin Gölgesi

TEB Oyun, ss.16-20, 2015

Tiyatro Çevirisi Bağlamında Bernard Marie Koltès Oyunlarının Türkiye deki Dolaşımı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, ss.1-18, 2015

Essai d analyse traductologique par le biais des outils ethnométhodologiques

Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları, ss.441-455, 2015

Le voyage imaginaire à travers les vers de Baudelaire

Frankofoni, Fransız Dili ve Edebiyatı İnceleme ve Araştırmaları, ss.55-64, 2004

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Traduction et traductologie en Turquie : état des lieux et perspectives"

Le 1er Congrès Mondial de Traductologie, Paris, Fransa, 10 - 14 Nisan 2017

Türkiye de Çeviri Politikaları Ve Yayınevleri Üzerine Dönemsel Bir Kesit İncelemesi

V. Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.116-117

“Les écoles de l’Alliance Israélite Universelle comme élément de propagation de la francophonie en Turquie”,

Colloque International pluridisciplinaire – An international multidiciplinary, Ankara, Türkiye, 02 Mayıs 2005, ss.97-106

« La traduction littéraire comme médiatrice de transfert culturel: un exemple pertinent, Mèmed le Mince »,

Uluslararasi Çeviri Kolokyumu Diyalogun Odağında Bütün Yönleriyle Çeviri İstanbul Üniversitesi ve Çeviri Derneği, 21-23 Ekim 2009,, ss.238

“Un grand traducteur méconnu: Orhan Veli Kanik”

II. Uluslararası Çeviri Kolokyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı, cilt.1, ss.345-357

Circulation de l'Oeuvre de Koltès en Turquie et transfert de figures de style dans les traductions en Turc

Colloque International Du style à l'oeuvre en passant par le registre, Lorraine Üniversitesi

Kitap & Kitap Bölümleri

Littérature et culture arabes contemporaines Le théâtre oriental contemporain traduit en langues étrangères

"Le théâtre Turc contemporain sur la scène internationale", Laurence Denooz, N. Abi-Rached, Editör, Classiques Garnier, Paris, ss.133-149, 2015

Paris Kasveti

Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2007

Diğer Yayınlar