Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Kahve makinesinin pişirme haznesi tasarımı

  BOĞOÇLU M. E.

  E.Karaağaç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Plastik hata analizi ve çözümleri

  BOĞOÇLU M. E.

  E.Çelikkol(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Elektrohidrolik sistemler ve tasarım kriterleri

  BOĞOÇLU M. E.

  B.Öztaşkın(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Hidrolik kreyn tasarımı

  BOĞOÇLU M. E.

  A.Valansi(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Bilgisayar destekli mekanik tasarım

  BOĞOÇLU M. E.

  S.Bakır(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Mekanik seviye ölçüm cihazı tasarımı

  BOĞOÇLU M. E.

  İ.Ceylan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Modeling and simulations of servo hydraulic actuators

  BOĞOÇLU M. E.

  İ.İstif(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Krenlerde duruş hassasiyetinin minimize edilmesi için uygun tasarımların gerçekleştirilmesi

  BOĞOÇLU M. E.

  K.Kaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Santrifüj pompalarının genel tasarımlarının incelenmesi

  BOĞOÇLU M. E.

  O.Martı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Bilgisayar destekli tasarım programlarında dişli tasarımı

  BOĞOÇLU M. E.

  H.Sönmezler(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Sıvı ve gaz içeren tasarımlarda çalışan sızdırmazlık elemanlarının incelenmesi

  BOĞOÇLU M. E.

  M.Furkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Kompozit malzemelerin kamera kren sistemlerine uygulanabilirliğinin incelenmesi

  BOĞOÇLU M. E.

  T.Uludağ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Krenlerde dinamik davranışların tasarım üzerindeki etkileri

  BOĞOÇLU M. E.

  M.Uzundağ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Döner vinçlerin yük salınımın bulanık mantık yöntemiyle kontrolü

  BOĞOÇLU M. E.

  İ.Özkahraman(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Hidrolik motor sisteminin konum kontrolü

  BOĞOÇLU M. E.

  O.Taşkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016

 • Modelling Bond Graf Yöntemi ile Döner Vincin Modelenmesi ve Dinamik Davranışlarının Analizi

  BOĞOÇLU M. E.

  A.Sağırlı(Öğrenci), Doktora, 1996