Mesleki Deneyim

Yönetilen Tezler

 • Kahve makinesinin pişirme haznesi tasarımı, BOĞOÇLU M. E. , E.Karaağaç(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Plastik hata analizi ve çözümleri, BOĞOÇLU M. E. , E.Çelikkol(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Elektrohidrolik sistemler ve tasarım kriterleri, BOĞOÇLU M. E. , B.Öztaşkın(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Hidrolik kreyn tasarımı, BOĞOÇLU M. E. , A.Valansi(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Bilgisayar destekli mekanik tasarım, BOĞOÇLU M. E. , S.Bakır(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Mekanik seviye ölçüm cihazı tasarımı, BOĞOÇLU M. E. , İ.Ceylan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Modeling and simulations of servo hydraulic actuators, BOĞOÇLU M. E. , İ.İstif(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Krenlerde duruş hassasiyetinin minimize edilmesi için uygun tasarımların gerçekleştirilmesi, BOĞOÇLU M. E. , K.Kaya(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Santrifüj pompalarının genel tasarımlarının incelenmesi, BOĞOÇLU M. E. , O.Martı(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Bilgisayar destekli tasarım programlarında dişli tasarımı, BOĞOÇLU M. E. , H.Sönmezler(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Sıvı ve gaz içeren tasarımlarda çalışan sızdırmazlık elemanlarının incelenmesi, BOĞOÇLU M. E. , M.Furkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Kompozit malzemelerin kamera kren sistemlerine uygulanabilirliğinin incelenmesi, BOĞOÇLU M. E. , T.Uludağ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Krenlerde dinamik davranışların tasarım üzerindeki etkileri, BOĞOÇLU M. E. , M.Uzundağ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Döner vinçlerin yük salınımın bulanık mantık yöntemiyle kontrolü, BOĞOÇLU M. E. , İ.Özkahraman(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Hidrolik motor sisteminin konum kontrolü, BOĞOÇLU M. E. , O.Taşkan(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Modelling Bond Graf Yöntemi ile Döner Vincin Modelenmesi ve Dinamik Davranışlarının Analizi, BOĞOÇLU M. E. , A.Sağırlı(Öğrenci), Doktora, 1996